Reklama

Policja

Rusza nabór na czteroletnie studia oficerskie w Policji

Fot. Policja
Fot. Policja

Dziś rusza nabór na kierunek nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po czteroletnich studiach absolwenci bedą mogli przystąpić do egzaminu oficerskiego, i po jego zdaniu, otrzymają nominację na pierwszy stopień oficerski. Co więcej, jak się okazuje, młodzi oficerowie oficerki etat otrzymają maksymalnie w miesiąc po ukończeniu studiów. Policję obligować do tego będzie rozporządzenie nad którym pracuje obecnie MSWiA. 

By móc przystąpić do rekrutacji trzeba zdać maturę oraz przejść nabór do Policji. „Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji” – możemy przeczytać na stronie internetowej uczelni.

Studia trwać będą 4 lata i będą prowadzone w formie stacjonarnej. Absolwenci po ich ukończeniu otrzymają tytuł zawodowy licencjata, a także możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie podstawą do mianowania na pierwszy stopień oficerski (podkomisarza Policji). Zgodnie z założeniami studentów-policjantów ma być 120, a limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (stołecznej) określać będzie Komendant-Rektor WSPol, proporcjonalnie do stanu etatowego poszczególnych garnizonów.

Oficerka "po nowemu"

Procedura, choć nie wydaje się skomplikowana, nie daje wcale pewności podjęcia nauki. Po pierwsze kandydaci muszą posiadać świadectwo maturalne, ale co ważne muszą też przejść przez nabór do Policji. Oznacza to nie mniej, nie więcej to, że mundurowych nie będzie rekrutował WSPol tylko poszczególne garnizony i dopiero po przejściu procedury, świeżo upieczeni policjanci będą mogli zostać skierowani na 4-letnią naukę. By tak się stało, w trakcie procedury przyjęcia do Policji, kandydaci będą musieli złożyć oświadczenie o chęci podjęcia studiów na szczycieńskiej uczelni. Dopiero po wypełnieniu tych niezbędnych formalności, rozpocznie się właściwa rekrutacja na studia, podczas której o przyjęciu zdecyduje konkurs świadectw maturalnych.

Może się jednak okazać, że przejście naboru oraz zakwalifikowanie na kierunek nauka o Policji nie wystarczy. „Kandydaci zakwalifikowani na studia nauka o Policji, którzy w ramach przyznanego limitu dla komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie zostaną skierowani na te studia, po przyjęciu do służby będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe realizowane w jednostkach szkoleniowych” – czytamy w dokumentach WSPol. 

Biorąc pod uwagę drogę, jaką musi obecnie przejść funkcjonariusz by zostać oficerem, wydaje się, że ten kierunek może cieszyć się sporym zainteresowaniem. Tym bardziej, że skoro adresowany jest do maturzystów, i by móc podjąć studia trzeba być już policjantem, studenci przez cztery lata otrzymywać będą pensję, wyżywienie czy zakwaterowanie. 

Stworzenie nowej możliwości uzyskania oficerskich szlifów, otwiera przed pewną grupą młodych policjantów możliwość relatywnie szybkiego awansu i rozpoczęcia kariery z pułapu dla wielu nieosiągalnego. Część środowiska, m.in. NSZZ Policjantów podkreśla też, że podobny system kształcenia funkcjonował już w Polskiej Policji i został dość szybko zlikwidowany. Wtedy głosy opowiadające się za powrotem do dziś funkcjonujących rozwiązań mówiły, że podstawą w policyjnej pracy jest doświadczenie, które zdobyć można tylko przechodząc przez wszystkie szczeble policyjnej drabiny, poczynając od przysłowiowej ulicy. „Oficer bez praktyki w terenie to żaden oficer” - podkreślają na jednym z portali społecznościowych przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. 

Dotychczas na kurs oficerski w Policji skierowany mógł zostać jedynie funkcjonariusz w służbie stałej, spełniający odpowiednie kryteria, w tym posiadający wykształcenie wyższe i zajmujący określone stanowisko (posiadający etat oficerski).

Oficerki etat zaraz po studiach

MSWiA w projekcie zmiany rozporządzenia określającego m.in. warunki mianowania na wyższe stanowiska służbowe zakłada też, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku nauka o Policji, policjant zostanie mianowany na oficerski etat maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia ukończenia studiów.

Jak podkreślają twórcy zmian, regulacje wynikają ze „szczególnego charakteru studiów”, bowiem będą się na nich przez 4 lata kształcili nowo przyjęci do służby policjanci. Chodzi m.in. o fakt, że nowoprzyjęci do służby policjanci-studenci, nie będą kończyli podstawowego szkolenia zawodowego więc konieczne jest, jak podkreśla resort, „określenie przesłanki warunkującej uzyskanie kwalifikacji zawodowych podstawowych przez tych policjantów”.

Do obowiązującego dziś rozporządzenia, MSWiA planuje dodać par. 5a, w którym określi maksymalny termin mianowania absolwenta studiów nauka o Policji na etat oficerski. Ten, licząc od dnia ukończenia studiów w WSPol na kierunku nauka o Policji, określono na jeden miesiąc.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze