Reklama

Policja

Raport o stanie bezpieczeństwa w 2012 roku

  • photo
    photo

W 2012 roku spadła łączna liczba przestępstw oraz doszło do mniejszej ilości wypadków drogowych niż w roku 2011 – wynika z opublikowanego przez MSW Raportu o Stanie Bezpieczeństwa w roku 2012. Polacy czują się również coraz bezpieczniej– 89 proc. obywateli określa miejsce swojego zamieszkania jako bezpieczne, a 68 proc. z nas dobrze ocenia pracę Policji.
Przestępczość

W 2012 roku w Polsce doszło do 1 119 803 przestępstw – to o 3,4 proc. mniej niż w roku 2011. Policja ustaliła ponad pół miliona podejrzanych, a łączna wykrywalność wyniosła 67,8 proc. Względem 2011 roku zmniejszyła się również ilość przestępstw kryminalnych m.in. zabójstw ( o 12,1 proc.), bójek (o 4,9 proc.), rozbojów (o 6,4 proc.), kradzieży z włamaniem ( o 5,8 proc.) oraz gwałtów (o 4,4 proc.). Spadła ilość przestępstw popełnionych przez nieletnich oraz przestępstw korupcyjnych i gospodarczych. Wzrosła natomiast liczba przestępstw związanych z przywłaszczeniem mienia oraz narkotykami. Zwiększyła się także ilość rozpracowywanych przez służby grup przestępczych. Poziom kradzieży utrzymał się na podobnym co w roku 2011 poziomie.

Czytaj także: Sąd uniewinnił Boguckiego i „Słowika” w sprawie zabójstwa gen. Papały

Bezpieczeństwo drogowe

W porównaniu z rokiem 2011 wzrosło bezpieczeństwo na polskich drogach. Mimo rosnącej ilości pojazdów odnotowano spadek liczby wypadków (o 7,5 proc.) . Na drogach zginęło o 14,8 proc. osób mniej niż w 2011 roku. Polacy rzadziej prowadzą pojazdy pod wypływem alkoholu – w 2012 policja zatrzymała o 6,8 proc. pijanych kierowców mniej niż w roku 2011.

Nielegalne migracje

W roku 2012 zatrzymano łącznie 3052 obcokrajowców, którzy wbrew przepisom przekroczyli lub próbowali przekroczyć granicę. W ramach kontroli legalności pobytu zatrzymano 1613 cudzoziemców bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Badania opinii społecznej

Zdecydowana większość obywateli (89 proc.) określiła swoje otoczenie jako bezpieczne i spokojne. W 2012 roku większość (66 proc.) Polaków uznała swój kraj za bezpieczny. 68 proc. z nas dobrze ocenia pracę Policji. Podobna liczba osób uważa, że praca funkcjonariuszy jest skuteczna. Polaków zapytano także o ich poczucie bezpieczeństwa podczas spacerów w swojej okolicy po zmroku. Zdecydowana większość (75,5 proc.) zadeklarowała, że czuje się bezpiecznie w takiej sytuacji.

Mandaty

W 2012 roku funkcjonariusze lub pracownicy uprawnieni do nakładania grzywien wystawili 4 863 470 mandatów karnych na kwotę 754 912 533 zł. Najwięcej mandatów wystawiono w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Najmniej w lubuskim i podlaskim.

Imprezy masowe

W 2012 roku Policja była zaangażowana w zabezpieczenie 7118 imprez masowych, czyli o 8,7 proc. mniej niż w roku 2011 (7799). W ich zabezpieczanie zaangażowanych było łącznie 458 414 policjantów – to więcej o 58,1 proc. niż w roku 2011. Tak duża różnica wynika ze zorganizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W związku z przeprowadzonymi w 2012 roku imprezami masowymi obrażenia odniosły 72 osoby, w tym 48 policjantów.

Zobacz także: Nareszcie bezpieczne stadiony. Raport PZPN

msw.gov.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama