Reklama

Policja

Przypadek znikającej specyfikacji. Policja nie kupi zagłuszarek

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Komenda Główna Policji poinformowała o unieważnieniu postępowania na zakup zagłuszarek fal radiowych. Wszystko dlatego, że KGP nie udostępniła specyfikacji istotnych warunków zamówienia tzn. dokumentu, w którym zawarte byłyby wytycznego dotyczące tego jakiego sprzętu potrzebują mundurowi. Co ciekawe, SIWZ był dostępny, a ze stron przetargu zniknął dopiero po jakimś czasie.

Przypomnijmy, zadaniem policyjnych zagłuszarek miało być blokowanie emitowania sygnału radiowego służącego do potencjalnego zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych. Miały one trafić do policjantów najpóźniej do 31 października 2019 r.

Jak poinformowała Komenda Główna Policji, powodem unieważnienia przetargu był fakt, że „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. O co chodzi? Jak tłumaczy KGP, zgodnie z przepisami w ramach prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający ma obowiązek udostępnić „specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co najmniej do dnia terminu składania ofert”. Jak się okazuje, w powyższym postępowaniu to wymaganie nie zostało zachowane. Co ciekawe jednak, SIWZ był opublikowany na stronie przetargu i zniknął z niej dopiero po jakimś czasie. W momencie publikacji tego tekstu SIWZ nie był już dostępny, i trudno powiedzieć kiedy i dlaczego jego publikacja została cofnięta. 

Zgodnie ze SIWZ poszukiwane przez Policję urządzenia zagłuszające, miały charakteryzować się łatwym i szybkim montażem systemu anten, a także być wyposażonye w dodatkowe anteny kierunkowe dla pasm telefonii komórkowej. Użytkownik zagłuszarki mieł mieć możliwość zdalnego włączenia oraz wyłączenia urządzenia z odległości nie mniejszej niż 30 metrów, za pomocą komunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Waga tego rodzaju urządzeń, jak podkreślała KGP, nie może być większa niż 45 kg i umożliwiać swobodne przemieszczanie zagłuszarki przez policyjnego minera-pirotechnika ubranego w ciężki strój przeciwodłamkowy EOD.

Jak narazie nie wiadomo czy, i jeśli tak to kiedy, KGP zdecyduje się na ponowne rozpisanie przetargu.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze