Reklama

Policja

Przymiarka do wielkiej modernizacji centralnej bazy Lotnictwa Policji

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Komenda Główna Policji opublikowała zapytanie ofertowe dotyczące realizacji programu inwestycji obejmującego opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla części obszaru Lotniska Warszawa-Babice. Formacja przymierza się więc do modernizacji obiektów przy ulicy Radiowej w Warszawie, gdzie znajduje się centralna baza Lotnictwa Policji, a także budowy dwóch nowych obiektów do obsługi policyjnej floty. 

Na razie firma, która otrzyma zlecenie od formacji zajmie się wyłącznie oszacowaniem wstępnych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, na podstawie których zostanie oszacowany koszt opracowania dokumentacji technicznej. Jak podkreśla KGP, program inwestycji z oszacowanymi kosztami związanymi z wykonaniem dokumentacji pozwoli na wykonanie niezależnego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację tej wstępnej części wykonawca będzie miał do 7 tygodni. Komenda przewiduje oczywiście, że po wcześniejszym ustaleniu terminu zorganizowana zostanie wizja lokalna.

Nadzór nad zamówieniem sprawuje Wydział Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji KGP. Jak podkreśla w dokumentach policja, wykonawca wybrany zostanie na podstawie jednego kryterium, czyli najniższej ceny. Na propozycje KGP czeka do 30 sierpnia. 

Jak czytamy w dołączonej do ogłoszenia dokumentacji, powierzchnia terenu który objęty jest opracowaniem wynosi 9,52 ha. Znajdują się na nim trzy budynki, ale w planach jest budowa dwóch nowych obiektów. Dlatego też w programie inwestycji należy uwzględnić wszystkich pięć obiektów.

KGP podkreśla, że głównym celem jest na razie oszacowanie kosztów związanych z powstaniem nowej dokumentacji projektowej, która pozwoli formacji wykonać prace doprowadzenia nowych sieci do wszystkich pięciu budynków niezbędnych do ich poprawnego funkcjonowania oraz wykonać prace związane z zagospodarowaniem całego terenu objętego powyższym opracowaniem (drogi, place, ekrany dźwiękochłonne, itp.). 

Zamawiający zakłada wykonanie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami do istniejących i projektowanych budynków: - sieci kanalizacyjnych, - wodociągowych w oparciu o technologie z żeliwa sferoidalnego, - sieci centralnego ogrzewania w oparciu o technologie z rur preizolowanych, - zasilenie w energię elektryczną SN-15 kV oraz niskiego napięcia wraz z usytuowaniem na terenie kontenerowej stacji transformatorowej z dwoma transformatorami o mocy 400 kVA, układem automatyki SZR oraz pracującym w jej układzie agregatem prądotwórczym o założonej mocy 630 kVA.

fragment opisu przedmiotu zamówienia opublikowanego przez Komendę Główną Policji

Lotnictwo Policji operuje z sześciu baz, tj.: z bazy centralnej znajdującej się na lotnisku Warszawa-Babice oraz pięciu baz terenowych zlokalizowanych przy Komendach Wojewódzkich Policji w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Jak wynika z danych uzyskanych przez InfoSecurity24.pl, policja dysponuje obecnie 12 sprawnymi śmigłowcami, z których najstarszy liczy sobie 44 lata, a najmłodszy wyprodukowano i dostarczono w 2019 roku.

image
Śmigłowce S-70i Black Hawk na Lotnisku Warszawa-Babice. Fot. InfoSecurity24.pl

Większość, bo dziewięć z dwunastu będących do dyspozycji policji maszyn, jako miejsce bazowania (zgodnie ze stanem na 4 lipca 2019 roku) wskazaną ma właśnie Warszawę. Na liście znajdziemy obecnie dwa śmigłowce Mi-8T, W-3, W-3A, Bell-412HP, Bell-206 B3 oraz trzy wiropłaty S-70i Black Hawk. Wiadomo jednak, że docelowo mieleckie śmigłowce mają zostać "rozrzucone" po bazach w Polsce. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze