Reklama

Policja

Przetarg na "policyjne karetki" unieważniony

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Policji nie udało się kupić 16 ambulansów sanitarnych. Jak się bowiem okazało, jedyna złożona w trakcie postępowania oferta przekraczała budżet założony przez formację. Ponieważ policji nie udało się znaleźć brakujących ponad 3,6 mln złotych, przetarg unieważniono.

Komenda Główna Policji zamierzała kupić 16 pojazdów oznakowanych typu furgon w specjalizowanej policyjnej wersji "Ambulans Sanitarny", choć zakładano, że samochodów może być nawet więcej, bowiem policja zastrzegła możliwość skorzystania z prawa opcji. Na zakup ambulansów przeznaczono 12 350 000 złotych brutto. Kwota, mimo że spora, nie wystarczyła na zrealizowanie zakupu. Najtańsza i jednocześnie jedyna oferta przekracza bowiem zaplanowany budżet o ponad 3,6 mln złotych. Zainteresowane realizacją dostaw dla formacji było konsorcjum firm. Jego liderem była spółka ZESZUTA z Warszawy, a członkami AUTO-FORM Sp. z o.o. I WSPÓLNIK sp. k. oraz Auto-Form Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z Sosnowca. Dostawę 16 ambulansów konsorcjum wyceniło na niemal 16 mln złotych brutto (dokładnie 15 999 924,32 złotych brutto).

Jak czytamy w dokumentach przetargowych, formacja prowadziła postępowanie w ramach tzw. procedury odwróconej co oznacza, że policja najpierw zamierzała dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Policja, 26 lutego poinformowała jednak, że do zakupu nie dojdzie.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania nr 240/Ctr/20/TJ, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

fragment pisma KGP przesłanego do uczestników postępowania

Czego szukała policja? Formacja chciała kupić pojazd przeznaczony do zabezpieczenia medycznego policjantów. Jak czytamy w opisie przedmiotu zamówienia "w jego wnętrzu zakładane jest wykonywanie podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów", a konstrukcja pojazdu musi umożliwiać bezpieczny przewóz osób i specjalistycznego wyposażenia". 

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze