Reklama

Policja

Polska Policja współpracuje z wojskami amerykańskimi

Szkoła Policji w Słupsku podejmie oficjalną współpracę z Bazą Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie w zakresie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych. Umowę w tej sprawie podpisali komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz dowódca Bazy Wsparcia U.S. Navy w Redzikowie - capt. U.S.Navy Scott McClelland.

Podpisana umowa przewiduje organizację i realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych dla przedstawicieli Szkoły Policji i marynarzy U.S. Navy. Wymierną formą mają być między innymi warsztaty poświęcone wybranym aspektom służby. Umowa przewiduje również wykorzystanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej obu jednostek. Pod dokumentem podpisy złożyli: w imieniu Komendanta Głównego Policji – komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz dowódca Bazy Wsparcia U.S. Navy w Redzikowie - capt. U.S.Navy Scott McClelland.

W tym samym dniu, podpisano również porozumienie o współpracy pomiędzy Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowie i słupską Szkołą Policji. W tym przypadku wspólne ćwiczenia policjantów i żołnierzy dotyczyć będą między innymi: działań interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i prowadzeniem ognia z broni osobistej amunicją bojową i obezwładniającą. Umowę podpisali: komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie płk. Piotr Lewandowski.

Policja/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama