Reklama

Policja

Policyjni lotnicy oficjalnie bez corocznego szkolenia

Fot. Świętokrzyska Policja
Fot. Świętokrzyska Policja

Komenda Główna Policji zdecydowała się wprowadzić czasowe zmiany w metodach i formach wykonywania zadań przez Lotnictwo Policji. Odpowiednie zarządzenie w tej sprawie pojawiło się w elektronicznym dzienniku formacji 13 stycznia 2021 roku, ale z mocą od 14 marca 2020 roku. Modyfikacje dotyczą corocznego szkolenia, do którego zobowiązany jest personel latający Lotnictwa Policji. 

Komendant Główny Policji zawiesił na czas ogłoszonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii realizację obowiązków wynikających z przepisów zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań przez Lotnictwo Policji. Chodzi dokładnie o wymaganie, by członek personelu latającego tej służby raz w roku, w wymiarze co najmniej 14 dni, odbył szkolenie w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowo-kondycyjnym. Oczywiście zawieszony zostaje również przepis dotyczący konsekwencji niespełnienia tego obowiązku, zgodnie z którym wstrzymane zostaje wykonywanie czynności lotniczych. Przynajmniej do czasu, aż zrealizowane zostanie szkolenie. Zastąpione one może zostać jednak, na zlecenie komisji lotniczo-lekarskiej, lekarza orzecznika lub lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad członkiem personelu latającego LP, pobytem w ośrodku sanatoryjnym.

Nieodbyte szkolenie trzeba będzie jednak nadrobić. Zobowiązany do tego członek personelu latającego, któremu nie udało się go zrealizować w 2020 roku, będzie miał na to maksymalnie sześć miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce. Dopiero po tym czasie też, formacja będzie mogła egzekwować przepisy dotyczące zawieszenia. 

Co ważne, zarządzenie szefa formacji ze stycznia 2021 roku wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od 14 marca 2020 r. To właśnie w tym okresie formacja musiała, z powodu pandemii koronawirusa, "wstrzymać oddech". Przez parę miesięcy nie odbywały się nabory do formacji, zamknięto mundurowe uczelnie, by następnie wrócić do życia, ale w trybie reżimu sanitarnego. Wstrzymano też coroczne testy sprawnościowe, a egzaminy strzeleckie odbywały się tylko, jeśli na danej strzelnicy można zastosować się do wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Zmiany wprowadzono również w szkoleniu. Przykładowo, kurs podstawowy skrócono z 6 do 2,5 miesiąca. MSWiA wprowadza również inne, trwałe modyfikacje w szkoleniach zawodowych, które zainspirowane zostały doświadczeniami związanymi właśnie z działaniem formacji w trakcie trwającej wciąż pandemii. Wydaje się, że takich zmian w przepisach, nie tylko czasowych, może być jeszcze więcej.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze