Reklama

Policja

Policyjne zakupy za miliard złotych

Fot. Flickr MSWiA
Fot. Flickr MSWiA

Komenda Główna Policji opublikowała plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. Z dokumentu wynika, że KGP na dostawy sprzętu i usługi planuje wydać w tym roku ponad 903 mln złotych. Na liście zakupów znajdziemy m.in. samochody, armatki wodne, pistolety i amunicję. Policja ma też zamiar przeznaczyć ponad 204 mln złotych na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Co kosztować będzie mundurowych w 2019 roku najwięcej? Paliwo – na jego dostawy KGP przygotowała aż 412 mln złotych.

W służbach mundurowych podległych MSWiA trwa największa od lat modernizacja. Do wydania jest łącznie ponad 9,2 mld złotych, z czego najwięcej trafi właśnie do Policji. Podział środków zakłada wprawdzie, że spora ich część przeznaczona zostanie na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy, jednak pozostałe pieniądze, jak wielokrotnie podkreślało kierownictwo formacji, Policja przeznacza właśnie na modernizację techniczną. 

Na szczycie listy, biorąc pod uwagę koszty, znajduje się dostawa paliw. Policja w 2019 roku, w ramach systemu bezgotówkowych kart paliwowych, przeznaczy na ten cel ponad 412 mln złotych. Kosztowna będzie też rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Łącznie cały proces podzielony na kilka części ma kosztować ponad 204 mln złotych. Warto dodać, że dodatkowo na dostawy sprzętu radiokomunikacyjnego KGP chce przeznaczyć w tym roku blisko 55 mln złotych.

Policja ma też zamiar kontynuować zakup pistoletów samopowtarzalnych. Na ten cel przygotowano 8,1 mln złotych. Nie wiadomo wprawdzie jaką broń tym razem będą chcieli kupić policjanci, jednak warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy trafiło m.in. 965 sztuk pistoletów Rex Zero1 CP, za łączną kwotę ponad 1,4 mln złotych. Oprócz broni, mundurowi uzupełnią też zapasy amunicji. Łączna wartość przetargów, planowanych na 2019 rok, to prawie 15 mln złotych.

Część z postępowań, jakie ujęte zostały w planie na 2019 rok, już trwa. Przykładem jest choćby zakup pojazdów typu armatka wodna. KGP przetarg rozpisała już w lutym, jednak nie podano wtedy ile kosztować będzie dostawa. W ogłoszeniu mogliśmy przeczytać, że Policja „przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane". Jak się okazuje, armatki ujęte zostały w opublikowanym niedawno planie zamówień, a KGP na ten cel chce wydać niewiele ponad 26 mln złotych.

Policja zamierza też kontynuować zakupy, które rozpoczęła jakiś czas temu. W tym roku do mundurowych trafią więc kolejne kamery nasobne (za kwotę ponad 2 mln złotych) i paralizatory elektryczne (łącznie za ponad 7,3 mln złotych). Kontynuowana będzie również rozpoczęta niedawno wymiana umundurowania. Łącznie Policja na ten cel planuje przeznaczyć blisko 37 mln złotych.

Co ciekawe, KGP w plan postępowań na 2019 rok wpisała dostawę bezzałogowych statków powietrznych. Dostawca, po raz kolejny, ma zostać wyłoniony na drodze przetargu nieograniczonego, wartego ponad 1,5 mln złotych. Warto przypomnieć, że poprzednie trzy próby zakupu dronów zakończyły się fiaskiem, a ostatnio budżet, jaki KGP przeznaczyła na ten cel, był o ponad 200 tys. złotych większy.

Plan zamówień nie wymienia wszystkich zakupów, jakie najpewniej zrealizuje Policja w tym roku. W opublikowanym dokumencie nie ujęto, chociażby, kolejnych dwóch śmigłowców S-70i Black Hawk. Ich zakup zapowiadał w ostatnim czasie szef MSWiA Joachim Brudziński. Nie wykluczone jest też, że, jak mówił wiceszef restoru Jarosław Zieliński, „w przypadku pozyskania dodatkowych środków zostaną podjęte działania zmierzające do doposażenia Policji” w kolejne transportery opancerzone. Coraz częściej mówi się również o możliwym zakupie lekkich śmigłowców dla Policji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku KGP kupiła trzy maszyny Bell-407GXi.

Warto dodać, że zgodnie z polskim prawem, zamawiający nie są zobowiązani do uwzględnienia w planach postępowań zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro oraz tych, które wyłączone są spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. Nie wyklucza się też możliwości aktualizacji planu postępowań w ciągu roku, w szczególności w sytuacji, gdy zamawiający przewiduje udzielić zamówień, które nie zostały ujęte w tym planie.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze