Reklama

Policja

Policyjne targi dla bezpieczeństwa

Targi Kielce
Autor. Targi Kielce

Słowo „bezpieczeństwo” odmieniane jest ostatnio przez wszystkie przypadki, głównie za sprawą sytuacji na Ukrainie. Kielecki ośrodek od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń targowych poświęconych obronności kraju. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego świętuje w tym roku swoje trzydziestolecie, a 2022 jest także rokiem debiutu wystawy poświęconej bezpieczeństwu publicznemu gwarantowanemu przez służby mundurowe resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama

POLSECURE to efekt współpracy Targów Kielce z Komendą Główną Policji. Specjalistyczne wydarzenia wymaga merytorycznego i taktycznego wsparcia, które kielecki ośrodek otrzymał od KGP. W projekt zaangażowali się również przedstawiciele: Komendy Głównej Straży Granicznej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Służby Ochrony Państwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do udziału w wystawie zgłosiło się blisko 100 wystawców. Partnerem Strategicznym Targów POLSECURE została firma WB Group, jeden z największych polskich koncernów zaawansowanych technologii, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym. Ciekawą ofertę zapowiada także Polska Grupa Zbrojeniowa, wraz z należącymi do niej spółkami: Maskpol, PCO, Fabryka Broni, ZM Tarnów, WZŁ1, Zurad, HSW, Dezamet czy  OBRUM.

Reklama

Obok ekspozycji Kluczowym elementem wydarzenia jest Międzynarodowa Konferencja Policyjna organizowana przez Komendę Główną Policji. W pierwszym dniu najważniejszy temat będzie stanowiło cyberbezpieczeństwo. W panelu "Obecne zagrożenia i trendy cyberprzestępczości" głos zabiorą przedstawiciele Interpolu, Europolu, FBI oraz SOP-u. Drugi dzień branżowego spotkania przebiegnie pod hasłem logistyki. Specjaliści będą szukać ekologicznych rozwiązań służących Policji, a także zastanowią się, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania budowlane mogą służyć formacjom mundurowym. Trzeciego dnia targów natomiast została przewidziana samorządowa dyskusja nad bezpieczeństwem publicznym, organizowana pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Współtworząca branżowe wydarzenie Komenda Główna Policji zaprosiła do Targów Kielce międzynarodowych specjalistów. Planowane są wizyty przedstawicieli FBI, Secret Service, Europolu, Interpolu oraz Frontexu. Swój udział zapowiedzieli także funkcjonariusze Włoskiej Policji Narodowej, Komendy Głównej Policji Węgier, Generalnego Inspektoratu Policji z Rumunii, pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii oraz tego samego resortu z Azerbejdżanu. Na Targach Polsecure mają pojawić się również reprezentanci Ambasad: Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Reklama

Dla policji, wojska i innych służb mundurowych oraz dla osób posiadających zaproszenia: wstęp bezpłatny po dokonaniu rejestracji na miejscu lub on-line.

Reklama

Komentarze

    Reklama