Reklama

Policja

Policyjne śmigłowce do serwisu

fot. Wikimedia Commons, Creative CC BY-SA 4.0, fot. Jakub Hałun
fot. Wikimedia Commons, Creative CC BY-SA 4.0, fot. Jakub Hałun

Firma HS Wrocław dokona obsługi serwisowej elementów układów hydraulicznych policyjnych śmigłowców Mi-2, W-3/3A Sokół i PZL-Kania oraz układów paliwowych silników PZL-10W i GTD 350 - poinformowała Komenda Główna Policji. Umowa na wykonanie obsługi serwisowej zawarta została pod koniec sierpnia. Za wykonane prace, KGP zapłaci ponad 1,3 mln złotych.

HS Wrocław, który jest częścią jest częścią korporacji UTC Aerospace Systems zlokalizowanej w Windsor Locks, (Connecticut, USA), ma wykonać obsługę serwisową elementów układów hydraulicznych policyjnych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A Sokół i PZL-Kania i układów paliwowych silników PZL-10W i GTD-350 oraz dostarczyć nowych wyroby wchodzące w skład w/w układów.

Policja, wybierając firmę, która świadczyć będzie usługi zastosowała tzw. procedurę z wolnej ręki. Zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.  

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak czytamy w wyjaśnieniu, HS Wrocław, jest jedynym producentem elementów układów hydraulicznych śmigłowców typu Mi-2, W-3/3A „Sokół” i PZL-Kania oraz układów paliwowych silników PZL-10W i GTD-350. Ponadto HS Wrocław jest wyłącznym właścicielem dokumentacji techniczno-remontowej posiadającym określone przepisami lotniczymi, uprawnienia do obsługi serwisowej wymienionych elementów układów hydraulicznych i paliwowych oraz dostaw nowych wyrobów wchodzących skład układów, które serwisować chce Policja.

„W związku z tym, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania floty powietrznej pozostającej w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, istnieje pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia” – czytamy w wyjaśnieniu zamówienia.

Umowa na wykonanie tych usług została podpisana 31 sierpnia 2018 roku. Wrocławska firma, zakres swoich prac wyceniła na 1 341 463, 41 złotych (bez VAT).

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze