Reklama

Policja

Policja szkoli terytorialsów

Fot. Policja
Fot. Policja

Policja wspomaga budowanie nowych zdolności wśród żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), dotyczy to m.in. prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Żołnierze WOT pomagają też funkcjonariuszom przy okazji innych zdarzeń, takich jak na przykład zabezpieczenie terenu na którym odnaleziono niewybuch. W takiej sytuacji znaleźli się żołnierze 3. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT z Łomży, którzy po zakończonych ćwiczeniach uczestniczyli w zabezpieczeniu akcji związanej z wydobyciem znalezionego w Łomży niewybuchu.

Łomżyńscy policjanci wspólnie z ratownikami z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” przeprowadzili szkolenie kilkudziesięciu żołnierzy 13. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT z Łomży. Jego celem było zapoznanie uczestników szkolenia z technikami prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Zajęcia odbywały się w kompleksie leśnym na terenie Czerwonego Boru i miały na m.in. zapoznanać uczestników z aktami prawnymi regulującymi postępowanie służb w przypadku zaginięcia osób oraz technikami poszukiwań w terenie otwartym.

Do sprawdzenia był teren o powierzchni około 50 hektarów, gdzie symulowano zaginięcie jednej osoby. Same kilkugodzinne poszukiwania, realizowane pod okiem policjantów oraz ratowników, doprowadziły do odnalezienia poszukiwanego. Podczas zajęć doskonalono między innymi elementy przemieszczania się tyralierą. Uczestników szkolenia zapoznano również z prowadzeniem poszukiwań przy wykorzystaniu GPS-ów i map oraz będącego w posiadaniu Grupy Ratowniczej mobilnego centrum poszukiwań, wykorzystywanego do koordynowania przebiegu akcji poszukiwawczo-ratunkowych.

Co ciekawe, tuż po zakończeniu szkolenia, wspomniani żołnierze WOT, wsparli policjantów i strażaków w zabezpieczeniu akcji związanej z wydobyciem znalezionego w Łomży niewybuchu. Pocisk artyleryjski, najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej, został odkopany podczas prowadzonych prac budowlanych na posesji przy jednej z głównych ulic miasta. Łomżyńscy policjanci wspólnie ze strażakami, żołnierzami WOT i służbami medycznymi zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu wojskowych saperów. Żołnierze pomogli m.in. w powiadamianiu mieszkańców okolicznych budynków o zaistniałym zagrożeniu. Na miejscu, w gotowości były także służby medyczne, pogotowie wodociągowe, gazowe i energetyczne. Na czas potrzebny do przygotowania akcji wydobycia niewybuchu oraz bezpiecznego wywiezienia go z miasta, ewakuowano ok. 600 osób. Osoby te znalazły schronienie między innymi w podstawionych autobusach komunikacji miejskiej. 

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze