Reklama

Policja

Policja odznaczyła amerykańskiego agenta DEA

Fot. CBŚP, cbsp.policja.pl
Fot. CBŚP, cbsp.policja.pl

Oficer łącznikowy amerykańskiej Drug Enforcement Administration, a więc DEA w Polsce został odznaczony medalem „Za Zasługi dla Policji”. Odznaczenie zostało przyznane za bardzo dobrą współpracę z polskimi stróżami prawa. Uroczystość odbyła się 14 sierpnia bieżącego roku w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji z udziałem nadinsp. Andrzeja Szymczyka, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, w asyście insp. Pawła Półtorzyckiego, Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. W spotkaniu uczestniczyli także inni przedstawiciele DEA oraz kadra kierownicza CBŚP.

Decyzję o nadaniu Brązowego Medalu „Za Zasługi dla Policji" dla agenta specjalnego Jeremego Gates’a podpisał z upoważnienia MSWiA Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński, na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamila Brachy. Odznaczony medalem za kilkuletnią współpracę agent specjalny w Oddziale Drug Enforcement Administration (DEA) w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie wielokrotnie wspierał działania policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

Dzięki jego osobistemu i bezpośredniemu zaangażowaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali możliwość nawiązania kontaktów ze swoimi odpowiednikami na całym świecie, co przełożyło się na realizację wspólnych działań pomiędzy służbami antynarkotykowymi z wielu państw. Zaangażowanie, wiedza i doświadczenie Jeremiego Gates’a przyczyniły się do zwiększenia skuteczności polskiej Policji i przełożyły się umacnianie jej pozycji na arenie międzynarodowej jako partnera do współpracy.

Podczas uroczystości Jeremego Gates’a odznaczył nadinsp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji w asyście insp. Pawła Półtorzyckiego Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. I Zastępca Komendanta Głównego Policji gratulując odznaczonemu, jednocześnie podziękował za ogromne zaangażowanie i bardzo owocną współpracę z polską Policją. Podkreślił jednocześnie, że nie tylko praca układała się wzorowo, ale zostały także zawiązane więzi przyjacielskie z polskimi policjantami. Agent specjalny Jeremy Gates podziękował za wyróżnienie jakim jest medal „Za Zasługi dla Policji", a także za współpracę z policjantami.

Należy przypomnieć, że misją, utworzonej w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych w okresie rządów prezydenta R. Nixona DEA, jest egzekwowanie przepisów dotyczących substancji podlegających kontroli oraz restrykcjom. Dotycz to przede wszystkim, współcześnie, wręcz już globalnej wojny z narkotykami. Tym samym, wskazana agencja federalna prowadzi dochodzenia i ściga najważniejsze osoby łamiące przepisy dotyczące szeregu substancji kontrolowanych. W tym również w skali międzynarodowej, co zostało podkreślone chociażby w przypadku współpracy z władzami Kolumbii oraz Meksyku w kontekście słynnych szefów tamtejszych karteli narkotykowych.

W Stanach Zjednoczonych DEA odpowiada za zarządzanie krajowym programem wywiadu w przestrzeni walki z przestępczością narkotykową. W tym, ale również w innych zadaniach działając we współpracy z amerykańskimi urzędnikami federalnymi, stanowymi, lokalnymi, a także zagranicznymi partnerami co pokazuje chociażby kooperacja z polskimi funkcjonariuszami.

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze