Reklama

Policja

Policja obezwładni prądem. KGP kupiła prawie 4 tys. kartridży do paralizatorów

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Komenda Główna Policji kupiła prawie 4 tys. kartridży do paralizatorów TASER. Dostawa kosztować będzie łącznie blisko 800 tys. złotych, a osprzęt dostarczy warszawska firma UMO. Co ciekawe, KGP informuje, że tylko kartridże dostarczane przez UMO spełniają wymagania mundurowych, a zakupione w przeszłości nieoryginalne „wkłady” działały wadliwie.

Obecnie na wyposażeniu Policji znajduje się 295 kompletów paralizatorów TASER X-26 i X-26P oraz 1 833 komplety paralizatorów TASER X-2. Zamówienie obejmuje łącznie zakup 3834 kartridży. Do paralizatorów TASER X-2 Policja kupiła 3234 kartridże z czego 1000 sztuk o zasięgu 25 stóp i 2234 sztuki o zasięgu 15 stóp. Do modeli paralizatorów TASER X-26 i X-26P kupiono łącznie 600 kartridży z czego 300 o zasięgu 21 stóp i 300 o zasięgu 15 stóp. 

Łącznie zamówienie warte jest (bez VAT) 756 165,12 złotych.

Policja przewiduje możliwość zwiększenia ilości kupionych kartridży do 2 000 sztuk w ramach prawa opcji. Jak zaznacza jednak, ceny jednostkowe kartridży kupionych w ramach prawa opcji muszą być identyczne jak ceny dla zamówienia podstawowego. „Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności, w przypadku nie uzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu” – zastrzega Policja.

Jak czytamy w uzasadnieniu, z rozpoznania rynku jakie przeprowadziła KGP (wysłano zapytania do 47 firm), a także zakupów w latach poprzednich wynika, że „jedynym dostawcą, oryginalnych kartridży do paralizatorów TASER X-2, TASER X-26 i TASER X-26P jest firma UMO Sp.z o.o.”.

Twórcą i producentem wyżej wymienionych urządzeń oraz kartridży jest firma AXON Enterprise INC z siedzibą w Cottsdale, Arizona, USA, która zaświadcza, że jedynym autoryzowanym dystrybutorem produktów tej firmy w Polsce jest UMO Sp. z o.o.

fragment uzasadnienia wyników postępowania

"Należy także dodać, że w 2015 roku Policja zakupiła do paralizatorów X-26 i X-26P kartridże produkcji firmy PhaZZer, które działały wadliwie. Na skutek zaistniałej sytuacji prowadzono testy kartridży, które wykazały, że jedynie oryginalne kartridże firmy AXON bezawaryjnie współdziałają z paralizatorami elektrycznym TASER” – przypomina KGP. Umowa na dostawy podpisana została 8 lipca.

Paralizatory TASER znajdują się nie tylko na wyposażeniu Policji. Tego typu urządzenia posiada też Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa czy Służba Więzienna.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze