Reklama

Policja

Ogólnoeuropejska operacja "Kaskadowy pomiar prędkości" także w Polsce

<p><g class="gr_ gr_9 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="9" data-gr-id="9">Fot</g>. Policja</p>
<p><g class="gr_ gr_9 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="9" data-gr-id="9">Fot</g>. Policja</p>

Jak poinformowała polska Policja, we wszystkich państwach Unii Europejskiej prowadzone są dzisiaj policyjne działania kontrolno-prewencyjne określone jako - „Kaskadowy pomiar prędkości”. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL i uczestniczą w nich polscy funkcjonariusze.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w godz. 6.00-22.00 również w Polsce policjanci prowadzą działania kontrolno-prewencyjne, których celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Policyjne działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” mają charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL.

Policja.pl

Podczas kaskadowego pomiaru prędkości kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, na różnych jej odcinkach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwie, trzy lub więcej załóg policyjnych, ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi .

Postęp cywilizacyjny, techniczny i technologiczny niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Dopracowane konstrukcje samochodów są bezpieczniejsze, zapewniają wyższy poziom komfortu, ale także pozwalają osiągać w krótkim czasie duże prędkości. Jednak ta zaleta jest również wadą, szczególnie dla osób, które nie stosują się do przepisów ruchu drogowego.

Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem prędkości pojazdu wydłuża się droga jego hamowania, trudniej zapanować nad pojazdem, opóźnia się reakcja na sytuacje mogące wystąpić na drodze. Z powodu nadmiernej prędkości giną nie tylko kierowcy pojazdów, ale niestety giną również inni uczestnicy ruchu drogowego.

Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Policja.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze