Reklama

Policja

Oficerski etat w policji miesiąc po studiach?

Fot. Twitter Policja
Fot. Twitter Policja

O tym, że w Policji zmianie ulegnie system kształcenia, pisaliśmy już jakiś czas temu. Tymczasem MSWiA kontynuuje dostosowywanie przepisów do uruchomienia studiów na kierunku nauka o Policji. Zgodnie z planami resortu, o czym pisaliśmy na początku kwietnia, możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego nie będzie warunkowana posiadaniem mianowania (lub powołania) na oficerski etat. Jak się okazuje to nie wszystko. MSWiA w projekcie zmiany rozporządzenia określającego m.in. warunki mianowania na wyższe stanowiska służbowe zakłada, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku nauka o Policji, policjant zostanie mianowany na oficerski etat maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia ukończenia studiów.

„Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakimi powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe jest związana z planowanym utworzeniem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Jak podkreślają twórcy zmian, regulacje wynikają ze „szczególnego charakteru studiów”, bowiem będą się na nich przez 4 lata kształcili nowo przyjęci do służby policjanci. Chodzi m.in. o fakt, że nowoprzyjęci do służby policjanci-studenci, nie będą kończyli podstawowego szkolenia zawodowego więc konieczne jest, jak podkreśla resort, „określenie przesłanki warunkującej uzyskanie kwalifikacji zawodowych podstawowych przez tych policjantów”.

Co zamiast szkolenia podstawowego? MSWiA zakłada, że policjant uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe po pierwszym roku studiów, a wyższe kwalifikacje zawodowe po ukończeniu całej, 4 letniej, nauki.

To nie koniec zmian. Do obowiązującego dziś rozporządzenia, MSWiA planuje dodać par. 5a, w którym określi maksymalny termin mianowania absolwenta studiów nauka o Policji na etat oficerski. Ten, licząc od dnia ukończenia studiów w WSPol na kierunku nauka o Policji, określono na jeden miesiąc.

§5a. W terminie miesiąca od dnia ukończenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji policjant jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w §5.

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakimi powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Warto przypomnieć, że sam pomysł uruchomienia na WSPol kierunku nauka o Policji, którego absolwenci mogliby przystępować od razu do egzaminu oficerskiego nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem części policyjnego środowiska. NSZZ Policjantów przypominało, że „już kiedyś takie studia były i tylko nieliczni na nie się załapali”. Związkowcy zaznaczali oni, że podobny system w Policji już funkcjonował i nie sprawdził się. „Oficer bez praktyki w terenie to żaden oficer” - podkreślali na jednym z portali społecznościowych przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. „Policja znowu chce otworzyć <<fabrykę oficerów>>, to wszystko już było. Czy ktoś wyciąga wniosku z przeszłości?” – pyta w rozmowie z InfoSecurity24.pl były funkcjonariusz, który w Policji służył przez blisko 30 lat.

Podobny system kształcenia, już niedługo planuje uruchomić też Służba Więzienna. W rozmowie z InfoSecurity24.pl Rektor Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, pytany o to czy wprowadzając zmiany czerpali z policyjnych doświadczeń odpowiedział, że „pojawia się tutaj bardzo dużo niuansów (…) które powodują, że ta szala się przechyla jednak na korzyść takich praktyk”.

Korzystaliśmy z tych doświadczeń, rozmawialiśmy z policjantami, z przedstawicielami szkoły w Szczytnie. Nie istnieje może gruntowna analiza tego rozwiązania, ale pojawia się tutaj bardzo dużo niuansów – zarówno pracy policyjnej, jak i innych służb – które powodują, że ta szala się przechyla jednak na korzyść takich praktyk. Warto podkreślić również fakt, że jednak policjanci wracają do tego modelu.

Ppłk Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze