Reklama

Policja

Nowe umundurowanie w policji już blisko

Prezentacja projektu nowego umundurowania, jeszcze z 2019 roku. Fot. policja.pl
Prezentacja projektu nowego umundurowania, jeszcze z 2019 roku. Fot. policja.pl

Polska policja jest coraz bliżej wprowadzenia zapowiadanych już od jakiegoś czasu zmian w umundurowaniu. W przypadku nowego munduru wyjściowego formacja nie zamierza się jednak spieszyć. Zgodnie z projektem rozporządzenia, okres przejściowy na jego wprowadzenie wyznaczono na 10 lat. Ale zmian jest więcej.

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów opublikowano w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Celem nowelizacji jest m.in. zmiana dotychczasowego wzoru ubioru wyjściowego policjanta. Ubiór wyjściowy od 1991 roku ma kolor błękitno-szary, nowy ma być zaś granatowy. Zmieniona będzie też konstrukcja zarówno kurtki, czapki, spodni, jak i płaszcza wyjściowego.

"Modernizacja ubioru wyjściowego wynika z potrzeby dostosowania tego ubioru do wymogów służby oraz oczekiwań policjantów. Ubiór wyjściowy według nowego wzoru nawiązuje do mundurów Policji z okresu międzywojennego, a jednocześnie jest wykonany z nowoczesnych, wytrzymałych i przewiewnych surowców włókienniczych, zapewniających wygodę i bezpieczeństwo noszącego go policjanta" - czytamy w uzasadnieniu. Nowy wzór policjanci będą oczywiście nosić podczas uroczystych wystąpień. W związku z tym - jak wyjaśniono w uzasadnieniu - "wykreślono z norm umundurowania policjanta przedmioty, które są noszone w tych samych okolicznościach, a których wzory nie odpowiadają wymogom współczesnego wizerunku policjanta, w tym kurtkę galową w kolorze błękitno-szarym i spodnie letnie".

W stosunku do obowiązującego wzoru ubioru wyjściowego, zmieniono - jak już wspomniano - sam jego kolor, konstrukcję kurtki gabardynowej wyjściowej, czapki gabardynowej, spodni wyjściowych i płaszcza wyjściowego całorocznego oraz kolorystykę taśmy otokowej do czapki gabardynowej. Co więcej, odstąpiono od noszenia galonów na daszkach czapek gabardynowych, wprowadzając ich noszenie na taśmach otokowych tych czapek, zróżnicowano wzory spodni wyjściowych dla policjantów w korpusie oficerów Policji oraz w korpusie szeregowych Policji, podoficerów Policji i aspirantów Policji, a także wprowadzono nowe znaki identyfikacyjne policjanta - korpusu policji oraz przynależności państwowej. Odstąpiono również od noszenia znaku rodzaju służby Policji na kołnierzu kurtki gabardynowej wyjściowej.

Okres przejściowy, w którym obowiązywać będą oba wzory umundurowania - dotychczasowy i wskazany w projekcie - wyniesie aż 10 lat. Projektodawcy długość tego okresu motywują możliwością sukcesywnego zaopatrzenia policjantów w nowe ubiory przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanego już przez nich umundurowania.

Nowość dla prewencji

W przepisach uwzględniony ma być też nowy element umundurowania policjantów oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów prewencji - kurtka ochronna. Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana ta wpłynie na poprawę warunków pełnienia służby przez tych policjantów. Jak będzie ona wyglądała, mogliśmy się przekonać całkiem niedawno, na konferencji zorganizowanej w październiku 2020 roku przez resort zdrowia. Biorący w niej udział szef policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, pojawił się na spotkaniu z dziennikarzami właśnie w nowej kurtce ochronnej. 

Krój kurtki i rodzaj zastosowanych materiałów - jak zapewniono w uzasadnieniu - jest dostosowany do zadań służbowych wykonywanych przez tę grupę policjantów. "Przedmiotowa kurtka ma pozwolić na zachowanie komfortu podczas realizacji przez wyżej wymienionych policjantów zadań związanych z działaniami zespołowymi, w ramach pododdziału zwartego, w czasie których noszą oni na umundurowaniu ochrony przeciwuderzeniowe" - czytamy.

Jeszcze w październiku 2020 roku, insp. Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji, zapewniał InfoSecurity24.pl, że kurtka przysługiwała będzie policjantom jako dodatkowe wyposażenie. Z drugiego projektu, dotyczącego równoważnika za umundurowanie opublikowanego także w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji, dowiadujemy się jednak, że kurtka będzie wydawana policjantom oddziałów prewencji.

Wyjątek dla związkowców

Ponadto w projekcie przewiduje się zmianę dotyczącą norm umundurowania dla policjantów zwolnionych z obowiązku wykonywania zadań służbowych w związku z pełnieniem z wyboru funkcji związkowej. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresy używalności przedmiotów umundurowania dla wyżej wymienionych policjantów ustala się uwzględniając wydłużenie okresów używalności przedmiotów określonych w normie umundurowania o czas trwania tego zwolnienia" - zauważono.

Jak zwrócono uwagę, policjanci pełniący funkcje w związku zawodowym uczestniczą często w spotkaniach, naradach i konferencjach, podczas których występują w umundurowaniu, które ulega zużyciu. Z tego względu, "mając na uwadze potrzebę zachowania właściwego wizerunku umundurowanego policjanta", wprowadzono zmianę w jednym z przepisów, określając normy umundurowania dla tych policjantów bez wydłużenia okresu używalności. To, jak napisano, "wpłynie na poprawę wizerunku tej grupy policjantów".

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Przepisy rozporządzenia będą mieć zastosowanie do umundurowania policjantów od dnia 1 kwietnia 2021 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, termin ten ma związek z rozpoczynającym się tego dnia kolejnym rokiem zaopatrzeniowym, w którym policjant jest uprawniony do umundurowania przysługującego mu według określonej normy umundurowania.

To niejedyny projekt rozporządzenia dotyczący policyjnego umundurowania, który pojawił się w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Drugi dotyczy dokładnie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i jest związany bezpośrednio ze zmianami w umundurowaniu, opisanymi wyżej. Mają one wpływ na normy umundurowania, a tym samym na wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za nie. Nie wpłynie jednak na niego uzupełnienie ubioru ćwiczebnego o kurtkę ochronną dla policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, gdyż zostanie im ona wydana.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze