Reklama

Policja

Mobilna przyszłość kryminalistyki

Autor. KWP z siedzibą w Radomiu

Mobilna Platforma Kryminalistyczna to kompleksowe rozwiązanie, które w rozkładanym 20-stopowym kontenerze umożliwia organom ścigania uzyskanie profilu DNA i przeprowadzenie m.in. badań daktyloskopijnych. Platforma pozwala także na rekonstrukcję zdarzenia na podstawie danych balistycznych, analizę nagrań  z monitoringu czy danych z telefonów komórkowych w celu identyfikacji sprawcy oraz ofiar.

Reklama

Współczesne zagrożenia w dziedzinach obronności i kryzysu na terenie kraju i za granicą generują nowe wyzwania. Jednym z nich są zdarzenia nadzwyczajne, takie jak ataki terrorystyczne czy katastrofy, które miały miejsce w ostatnich kilku latach w Europie i na świecie. Wskazują one na potrzebę przygotowania i odpowiedniego wyposażenia służb mundurowych w zintegrowane narzędzia służące do kryminalistycznego badania miejsc zdarzeń, w szczególności identyfikacji sprawcy oraz ofiar.

Reklama

Tak zidentyfikowany problem znaleźć miał odzwierciedlenie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który wygrały Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w konsorcjum z Politechniką Warszawską - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz firmą Hagmed Sp. z o.o. W związku z tym powstał projekt "Mobilna platforma kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego - ataku terrorystycznego lub katastrofy" na IX poziomie technologiczności (co oznacza, że opracowana technologia działa a powstały produkt jest gotowy do produkcji i sprzedaży na skalę przemysłową). Konsorcjum zaprojektowało i wykonało oraz przetestowało w warunkach rzeczywistych technologię wspomagającą zwalczanie terroryzmu i identyfikację ofiar katastrof, a Wojskowe Zakłady łączności Nr 1 S.A. wykonały konstrukcję i zintegrowały elementy Mobilnej Platformy Kryminalistycznej (MPK).

Autor. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

MPK to kompleksowe rozwiązanie, oparte na rozkładanym 20-stopowym kontenerze z niezależnym rozładunkiem. Wszystkie elementy transportowe spełniają normy Polskiego Rejestru Statków, a rozwiązania konstrukcyjne pozwalają przygotować ją do pracy w ciągu 15 min, jeśli zajmuje się tym jedna osoba. Platforma posiada autonomiczny system zasilania wraz z układem podtrzymania napięcia. Może funkcjonować w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Reklama

Klimatyzowane wnętrze Mobilnej Platformy Kryminalistycznej podzielone jest na sześć modułów/miejsc pracy dla specjalistów kryminalistyki:

  • Moduł do badań biologicznych, pozwalający na uzyskanie profilu DNA sprawcy lub ofiary ataku terrorystycznego, którego głównym elementem jest Sekwenator DNA RapidHIT, przeznaczony do badania materiału biologicznego;
  • Moduł do badań daktyloskopijnych, przeznaczony do ujawniania śladów linii papilarnych, ich dokumentowania, sporządzania elektronicznych kart daktyloskopijnych skanerem optycznym zgodnie ze standardami systemu AFIS i ich przesyłanie do sprawdzenia w tym systemie oraz dokonywania sprawdzeń w wewnętrznej bazie eliminacyjnej MPK;
  • Moduł do dokumentowania miejsca zdarzenia, bazujący na systemie LIDAR UAV LiAIR 50, w skład którego wchodzą: bezzałogowy statek powietrzny, Lidar 3D (skaner) oraz oprogramowanie do transmisji i obróbki danych;
  • Moduł do rekonstrukcji przebiegu zdarzenia na podstawie danych balistycznych, posiadający na wyposażeniu m.in. mikroskop, aparat fotograficzny i zestawy do ujawniania resztek powystrzałowych oraz ustalania kierunku i miejsca, z którego oddano strzał;
  • Moduł do analizy zabezpieczonego nagrania z monitoringu, wyposażony w narzędzia do odczytu danych i ich analizy, pozwalający na odtworzenie zarejestrowanego przebiegu zdarzenia, w tym drogi poruszania się osób oraz ich liczby;
  • Moduł do analizy zabezpieczonych telefonów komórkowych, pozwalający na odczyt danych z urządzeń, takich jak telefony czy karty SD, wyposażony w specjalistyczne zestawy oraz oprogramowanie do badania materiału dowodowego.

Całość została zintegrowana w spójny system teleinformatyczny wraz z serwerem danych z dostępem z każdego stanowiska do określonych baz danych Policji. Gotowość platformy do pracy w środowisku operacyjnym Policji zgodnie z przeznaczeniem potwierdzono na testach działania podzespołu i układów MPK.

Autor. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu, k/Warszawy, to spółka Skarbu Państwa realizująca zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz instytucji rządowych. Będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej firma produkuje i dostarcza systemy łączności niezbędne do funkcjonowania systemów wsparcia Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym i wojskowym.

Autor. WZŁ-1

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama