Reklama

Policja

Jak to jest z tymi nagrodami w 2021 roku?

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Nowy rok to też nowe zasady dotyczące funduszy nagród w służbach mundurowych. Te, zgodnie z ustawą okołobudżetową, nie zostały powołane do życia. Czy oznacza to, że mundurowi nie mają co liczyć na nagrody w tym roku? Jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, fundusz nagród „jest z czego zastąpić”, a mundurowi nie wyobrażają sobie „żeby tego systemu nagrodowego policjanci w tym roku byli pozbawieni”.

O tym, że w tym roku fundusze nagród nie powstaną wiadomo było od dawna. Wiadomo też, że brak dedykowanego funduszu nie likwiduje możliwości przyznania nagrody. Pieniądze pochodzić mają jednak ze środków uposażeniowych, a dokładniej rzecz biorąc z oszczędności pochodzących m.in. z wakatów czy zwolnień lekarskich.

Jednocześnie w miejsce funduszy nagród, proponuje się stworzenie możliwości przyznania nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania (określone w specyfikach poszczególnych służb) ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek, w funduszu wynagrodzeń a nie wydatkowanych z przyczyn obiektywnych (przybywanie na zwolnieniach, urlopach wychowawczych czy nieobsadzenia etatów w wyniku procedury naboru).

fragment uzasadnienia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Sporo emocji w ostatnich dniach wzbudziło pismo skierowane przez naczelnik wydziału finansów KWP w Opolu do poległych komendzie szefów jednostek i komórek organizacyjnych. "Informuję, że zgodnie z zapisami projektowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk sejmowy nr 641), zlikwidowano fundusz nagród motywacyjnych dla funkcjonariuszy i nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych" – czytamy w dokumencie datowanym na 4 stycznia 2021 roku. Jak dodano, "wobec powyższego, proszę o niewystępowanie z rozkazem/wnioskiem nagrodowym w roku bieżącym". Co ciekawe, choć pismo wysłano już po nowym roku (4 stycznia), wciąż mowa w nim o projekcie ustawy, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2020 roku. Co więcej, biorąc pod uwagę zapisy ustawy, na którą się powołano, może się okazać, że dyspozycje zawarte w piśmie okażą się nieco "na wyrost". Bo choć fundusze nagród nie powstały i w tym roku nie powstaną, nie oznacza to wprost braku możliwości przyznania nagrody.

Zdaniem Sławomira Koniuszego, przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, "to pismo jest niepotrzebne i sieje zamieszanie". Jak dodaje, "pani naczelnik mówi (...) o tym, by nie przysyłać wniosków nagrodowych, więc wygląda to tak jakby nieutworzenie funduszu nagród przekreślało możliwość ich przyznawania, co jest oczywiście nieprawdą". "Pismo naczelnika wydziału finansów KWP w Opolu koresponduje w jakiś sposób z rzeczywistością, ale czy jest rozsądne? Wątpię w to" - mówi Koniuszy.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą okołobudżetową w Policji, nagrody finansowe otrzymać będzie można "za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie męstwo i inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach" oraz "za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich". Jak podkreśla w rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, spotkanie na którym mundurowi mówili o konieczności zastąpienia funduszu nagród innymi środkami odbyło się z kierownictwem MSWiA jeszcze kiedy ustawa była tylko projektem. "Ten fundusz nagrodowy w skali naszej formacji, to jest około 140 mln złotych, tyle nam brakuje. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby to, że pieniądze z tytułu niepełnego zatrudnienia to jest około 300 mln złotych w skali roku czy środki jakie w budżecie policji pozostają ze zwolnień lekarskich – to jest z czego zastąpić ten fundusz nagród w tym roku" – mówi Koniuszy. Jak dodaje, nie zlikwidowano podstawy prawnej do przyznawania nagród a jedynie zamrożono źródło finansowania.

Jeśli te pieniądze (z wakatów i L-4 – przyp. red.) zagospodarowałoby się w 70 proc., to środków na nagrody mielibyśmy jeszcze więcej. Na pierwszym spotkaniu kierownictwo MSWiA wprowadzenia zaproponowanego przez nas rozwiązania nie wykluczyło. Przy dobrej woli ministra myślę, że uda nam się przejść przez to suchą stopą. Czekamy na kolejne spotkanie, tak by móc zastanowić się nad szczegółami. Wierzę, że wspólnie uda nam się znaleźć pieniądze na tegoroczne nagrody w ramach środków, którymi na 2021 dysponuje policja.

Sławomir Koniuszy, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 

W rozmowie z InfoSecurity24.pl Koniuszy zaznacza, że mundurowi nie wyobrażają sobie, "żeby tego systemu nagrodowego policjanci w tym roku byli pozbawieni". Jak podkreśla "(…) choć są to skromne pieniądze, to ten system działa i wielu policjantów zachęca do tego, żeby sumiennie wykonywać swoje obowiązki, co przy tej liczbie wakatów jest szalenie ważną rzeczą". Zobaczymy czy MSWiA ostatecznie przychyli się do propozycji związkowców, która padła jeszcze jesienią ubiegło roku? Warto dodać, że jeśli resort spraw wewnętrznych i administracji przystanie na rozwiązania zaproponowane przez mundurowych, będą one najpewniej dotyczyć wszystkich formacji podległych MSWiA.

DM

Reklama
ReklamaReklama

Komentarze

    Reklama