Reklama

Policja

"Dronowe" szkolenia dla Policji

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Komenda Główna Policji poszukuje wykonawcy szkoleń w zakresie użycia bezzałogowych urządzeń latających. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Obserwacja Transgraniczna”, organizowanego przez Biuro Kryminalne KGP.

Komenda Główna Policji dąży do uzyskania kompleksowego szkolenia w zakresie obsługi oraz użycia bezzałogowych urządzeń latających wraz z uzyskaniem świadectw kwalifikacji UAVO. Należy zaznaczyć, że uprawnienia UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator), odnoszą się do wyszkolenia operatora bezzałogowego statku powietrznego, i uprawniają go do wykorzystywania tego rodzaju statków powietrznych w celach innych niż loty sportowe czy też rekreacyjne. W sumie, w Policji, przeszkolonych ma zostać 88 osób.

64 osoby mają uzyskać świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego VLOS. Uprawnienia VLOS (Visual Line of Sight) oznaczają loty bezzałogowym statkiem powietrznym prowadzone w zasięgu wzroku. 24 osoby mają uzyskać uprawnienia BVLOS, a więc do lotów poza zasięgiem wzroku. Szkolenie ma być prowadzone w kategorii „wielowirnikowce” o masie do 25 kg. Wszystko zostało dofinasowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do projektu „Obserwacja Transgraniczna”, dla funkcjonariuszy Policji. Zainteresowani mogą składać oferty do 5 lutego 2018 r., a sam zamówienie ma zostać zrealizowane nie później niż do 31 sierpnia 2018 r.

Kursanci z Policji mają zapoznać się z obsługą bezzałogowych statków powietrznych zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, tak na symulatorach jak i podczas realnego lotu. Nacisk ma być położony także na zajęcia w zakresie teledetekcji w podczerwieni. Zakłada się przeprowadzenie scenariusza poszukiwania osoby w terenie przy użyciu kamery termowizyjnej zainstalowanej na bezzałogowym statku powietrznym. Operatorzy szkolących się w ramach uprawnień BVLOS, mają również uzyskać wiedzę oraz zdolności praktyczne w zakresie fotogrametrii realizowanej z pokładu bezzałogowych statków powietrznych.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama