Reklama

Policja

"Brudna bomba" nadal groźna

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

W Warszawie odbywały się specjalistyczne ćwiczenia w zakresie przygotowania służb do reagowania w zakresie incydentów CBRN (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne). Badano procedury oraz możliwości działania w warunkach zagrożenia wybuchu tzw. „brudnej bomby”. Polscy funkcjonariusze współpracowali z Orlen Aviation, specjalistycznym podmiotem PKN ORLEN oraz partnerami z innych państw UE.

Komenda Stołeczna Policji prowadziła kilkudniowe międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach projektu „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących”. Wszystko odbywało się w ramach programu UE Internal Security Fund – Police. W trwających do piątku ćwiczeniach, konferencji i warsztatach brała udział grupa kilkudziesięciu policyjnych ekspertów zajmujących się problematyką zagrożeń CBRN. Dotyczyło to grona elitarnych specjalistów z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji.

Same ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie bazy paliwowej obsługującej Lotnisko Chopina w Warszawie, a więc głównego portu lotniczego w kraju. Funkcjonariusze współpracowali w ich trakcie z Orlen Aviation. Jak podkreśla Policja, realizacja samego ćwiczenia w działającym obiekcie umożliwiła oddanie warunków rzeczywistego zamachu, przeprowadzonego na strategiczną przestrzeń publiczną. W takich warunkach możliwe było nie tylko sprawdzenie przygotowania komórek interwencyjnych, ale również sprawności koordynacji działań różnych służb zaangażowanych w rozpoznanie i neutralizację zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Co więcej, dotyczyło to wyjątkowych warunków, z jakimi ma się miejsce w przypadku zagrożeń CBRN.

Operacją dowodził podinsp. Mariusz Tkacz, zastępca komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Taktykę działań podczas ćwiczeń obserwowali przedstawiciele policji z Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii i Niemiec, na co dzień zajmujący się problematyką związaną z zagrożeniami CBRN. Spotkał się z nimi również zastępca komendanta stołecznego policji ds. prewencji insp. Marek Chodakowski. Oprócz samych policjantów, w ćwiczeniach partycypowały służby ochrony, ratownicy czy też strażacy.

[GALERIA_2978]

Należy zauważyć, że - jak wskazała Policja - we współczesnym świecie jednym z najtrudniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa są właśnie zagrożenia CBRN. A więc takie, które łączą ze sobą np. atak terrorystyczny z użyciem tak zwanej "brudnej bomby". W tym przypadku, likwidacja zagrożenia, w którym materiałowi wybuchowemu towarzyszą materiały chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze wymaga każdorazowo od służb specjalistycznej wiedzy dotyczącej metod zapobiegania i ochrony podczas likwidacji zagrożenia. Jak również gotowości do bardzo szerokiego współdziałania ze sobą różnych służb oraz instytucji państwowych i prywatnych podmiotów.

Jak wskazali ich organizatorzy, całe ćwiczenia były śledzone przez kamery. Tak zgromadzony materiał ma umożliwić późniejsze omówienie błędów i wypracowanie właściwych zachowań oraz wyciągnięcie wniosków na potrzeby materiałów instruktażowych. Podkreślono, że opracowany pakiet dydaktyczny, uwzględniający wyniki ćwiczeń, zostanie następnie rozpowszechniony w państwach UE wśród funkcjonariuszy organów ścigania.

Jednocześnie, wraz z samymi ćwiczeniami w Warszawie eksperci CBRN obradowali w trakcie specjalistycznej konferencji odnoszącej się do wspomnianych zagrożeń. W jednym miejscu przedstawiciele służb policyjnych z KGP, CBŚP, BOA, komend wojewódzkich Policji oraz szeregu instytucji naukowych i specjalistycznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska Polskiego dzielili się swoimi doświadczeniami i prezentowali spostrzeżenia dotyczące współczesnych wyzwań europejskich służb policyjnych w zakresie zagrożeń CBRN.

Policja/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze