Reklama

Policja

Będzie łatwiej o oficera?

Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński chce obniżyć poprzeczkę dla kandydatów na oficerów policji - informuje TVN24. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił już do konsultacji, a policyjni związkowcy poinformowali, że nie będą wnosić uwag do projektu. Jak dowiedział się InfoSecurity24.pl, teoretycznie zmiany dotyczyć mają jedynie najbliższego egzaminu oficerskiego. 

Projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego mianowania policjantów na stopnie policyjne zakładać ma m.in. modyfikację zasad przeprowadzania egzaminów na kursy oficerskie. Na egzamin ten składają się obecnie dwa etapy. Są to test wiedzy oraz test umiejętności. I właśnie tu nastąpić ma zmiana. Jeśli projekt wejdzie w życie, to egzamin, który jest "sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań służbowych" składał się będzie jedynie z testu wiedzy. Co ważne, formacja zrezygnowała już z tego etapu - podaje TVN24, a październikowy egzamin odbył się bez niego.

Zgodnie z obowiązującymi wciąż przepisami, test wiedzy składa się z 60 pytań i trwa 70 min. Uzyskanie z niego co najmniej 42 punktów daje policjantowi prawo do przystąpienia do testu umiejętności, który składa się z dwóch zadań. Przypomnijmy również, że policjant może przystąpić do egzaminu oficerskiego, wymaganego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, jeśli jest mianowany albo powołany na stanowisko, dla którego jest określony stopień etatowy w korpusie oficerów. Co więcej, ukończyć on musi szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych albo studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i uzyskać pozytywną opinię lub okresową ocenę. Jeśli policjant otrzyma niedostateczną ocenę z egzaminu, to może do niego ponownie przystąpić nie wcześniej niż po upływie roku. 

Zmiany, które proponuje resort, mają być związane z sytuacją epidemiczną w kraju. Doniesienia portalu TVN24 skomentował na oficjalnym koncie na Facebooku Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Związkowcy poinformowali, że nie zamierzają wnosić uwag do projektu, gdyż zmiana "kryteriów podyktowana jest sytuacją pandemiczną w kraju", a "zamiarem szefa resortu jest nienarażanie większej grupy funkcjonariuszy na zakażenie wirusem SARS-CoV2". Według informacji do których dotarł InfoSecurity24.pl, zmiany teoretycznie mają dotyczyć jedynie najbliższego egzaminu oficerskiego. 

"Epidemicznych" zmian w przepisach było w tym roku już całkiem sporo. Dotyczą one oczywiście nie tylko policji, ale również innych służb. Formacje dostosowują przepisy do warunków panujących w kraju, by nie narażać funkcjonariuszy. Przykładowo, w Państwowej Straży Pożarnej nie będzie konieczności odbywania okresowej oceny sprawności fizycznej. Natomiast komendant główny Straży Granicznej będzie mógł w przypadku szkolenia oficerskiego podjąć decyzję "o realizacji przeszkolenia specjalistycznego z pominięciem praktyk zawodowych". We wszystkich tych przypadkach zaznacza się jednak, że chodzi o sytuacje związane z wystąpieniem stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego czy klęski żywiołowej. Nie są to więc zmiany wprowadzane na stałe.

Jak będzie ostatecznie wyglądał projekt, który przygotowało MSWiA w przypadku egzaminu oficerskiego policji i jakie dokładnie zmiany zaproponuje resort w przepisach, dowiemy się gdy dokument rozpocznie swoją oficjalną legislacyjną drogę.

MR

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze