Reklama

Policja

Analizatory Ramana w walce z przestępczością narkotykową na Dolnym Śląsku

<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Policja</p>
<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Policja</p>

Dolnośląscy policjanci uzyskali dostęp do nowych urządzeń w postaci analizatorów Ramana, które posłużą w działaniach wymierzonych w przestępczość narkotykową. Dotychczas, kilkanaście „mobilnych laboratoriów” jest na wyposażeniu funkcjonariuszy prowadzących działania w strefie przygranicznej województwa. Urządzenia zostały zakupione w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Polska - Saksonia oraz Republika Czeska – Polska.

Nowe technologie w dolonośląskiej Policji 

We Wrocławiu odbyło się w tym tygodniu spotkanie poświęcone projektom flagowym realizowanym przez dolnośląską Policję, a dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Interreeg. To dwa projekty: „Drugstop -  transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” – projekt realizowany przez policję polską i czeską oraz  „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko – niemieckim".

Łącznie zakupiono i przekazano funkcjonariuszom:

  • 17 analizatorów Ramana służących do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin,
  • chromatograf gazowy z detektorem masowym,
  • chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym w zestawie ze spektrometrem podczerwieni,
  • zestaw optyczny,
  • Całkowity koszt zakupionego sprzętu, który trafił do Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz Komend Miejskich i Powiatowych  Policji garnizonu dolnośląskiego to ponad 2,6 miliona złotych.

Projekt "Drugstop" i "Nie dla narkotyków"

Projekt „Drugstop” realizowany jest w latach 2016-2018, stawiając sobie za cel zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym. Równocześnie funkcjonariusze dążą do podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowe, budując odpowiednią profilaktykę, przekazując czytelne informacje na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Partnerem wiodącym projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu są również  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Libercu, Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove, Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach, Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu i Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie. Wartość całego projektu to 2.457545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088913,68 euro.

Drugim projektem jest „Nie dla narkotyków” i jest on realizowany w latach 2016 -2018. Zakłada stworzenie warunków dla optymalnej transgranicznej współpracy policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej. Jego założeniem jest przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową, a także podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko- saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

Partnerem Wiodącym projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu są Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dyrekcja Policji w Görlitz. Wartość całego projektu to 1.110,668,53 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 944 068,25 euro.

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze