Reklama

Służby Mundurowe

Policja inwestuje w szyfrowaną łączność

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

Komenda Główna Policja poinformowała o otwarciu ofert w postępowaniu na zakup i wdrożenie systemu radiowej łączności szyfrowanej DMR. Warto zaznaczyć, że w puli przetargowej znajdują się niemal 3 miliony złotych, a za tą kwotę KGP planuje zakupy radiotelefonów doręcznych, aktywnych ochronników słuchu czy też radiotelefonów przewoźnych. Dodatkowo, Policja szuka też dostawcy radiotelefonów Tetra z szyfrowaniem TEA1. 

Policja zastrzega, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 731 411,80 zł, podzieloną na cztery zadania (zadanie nr 1 - 1 217 011,20 zł, zadanie nr 2 - 659 772 zł, zadanie nr 3 731 505,60 zł i zadanie nr 4 123 123 zł).

W odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania, swoje oferty złożyło łącznie sześć podmiotów. Oferenci to: Covertech sp. z o.o. z Warszawy, RTcom s.c. z Koszalina i Perfect Paweł Mieszkowski, Barbara Tarnawska sp. j. z Warszawy (zadanie nr 1), ponownie RTcom s.c. w zadaniu nr 2, Teltronik sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźle w zadaniu nr 3 i RTcom w zadaniu nr 4.

Przetarg na system szyfrowanej łączności radiowej Digital Mobile Radio, będący częścią projektu "Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP" ogłoszono 20 maja 2019 r. Zamówienie podzielono w nim na cztery zadania, w ramach których Komenda Główna Policja chce pozyskać, odpowiednio: 340 sztuk radiotelefonów doręcznych DMR, w tym 132 zestawów aktywnych ochronników słuchu (plus w ramach opcji maksymalnie 160 dodatkowych radiotelefonów oraz 60 zestawów aktywnej ochrony słuchu); 120 sztuk doręcznych radiotelefonów DMR w zestawach kamuflowanych (w ramach opcji dodatkowe 70 sztuk takich urządzeń do łączności szyfrowanej); 200 egzemplarzy radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawie rozłącznym oraz jeden radiotelefon DMR w zestawie walizkowym typu „Safe Case” oraz jeden przemiennik przewoźny DMR w ukompletowaniu walizkowym, a także - w ramach opcji - do 120 sztuk radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawach rozłącznych i po jednym egzemplarzu radiotelefonu przewoźnego DMR w zestawie walizkowym typu „Safe Case” i przemiennika przewoźnego DMR również w ukompletowaniu walizkowym; 55 sztuk zestawów kamuflowanych do radiotelefonów DMR Hytera X1P i - opcjonalnie do 30 kolejnych egzemplarzy tego typu.

W ocenie złożonych ofert w zadaniach numer 1 i 2 ocenie podlegać będzie  cena brutto zamówienia podstawowego (58 proc.), okres zaoferowanej gwarancji (24 proc.) oraz wyszczególniony okres gwarancji na same akumulatory (18 proc.). W zadaniach 3 i 4 będą to cena brutto zamówienia podstawowego (58 proc.) oraz okres gwarancji (42 proc.).

O podsłuchiwaniu policyjnej korespondencji było ostatnio dość głośno, a wszystko za sprawą wycieku policyjnych rozmów m.in. z dnia wyborów do europarlamentu. Jak się okazało, komunikacja policyjna jest bowiem (w części) nieszyfrowana i pozbawiona ochrony kryptograficznej. Jak przekonuje Policja, problem ten został zauważony już znacznie wcześniej, a przygotowania do wykorzystania urządzeń działających w cyfrowym systemie radiowej łączności radiowej DMR rozpoczęto kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy temu. Elementy systemu DMR powstają od kilku lat na terenie całego kraju, jednym z ostatnich przedsięwzięć tego rodzaju był przetarg na budowę systemu DMR w dziewięciu powiatach wokół Warszawy, który wygrała, w styczniu tego roku, firma Xentia.

TETRA w toku

W ostatnim czasie Komenda Główna Policji ogłosiła też przetarg na zakup ponad 1000 sztuk radiotelefonów TETRA. Zgodnie z informacjami jakie przekazała KGP, zamówienie może zostać rozszerzone nawet o kolejne blisko 350 sztuk. Przy ocenie ofert, pod uwagę brane będą głównie cena (60 proc.) oraz okres gwarancji (24 proc.), ale punktowane będą również modułu Bluetooth dla radiotelefonów noszonych (4 proc.), fukcjonalność modułu Bluetooth dla radiotelefonów przewoźnych i biurkowych (1 proc.), funkcja TMO/DMO Gateway i DMO Repeater (2 proc.), możliwość złożenia zespołu nadawczo–odbiorczego i panelu sterowania do wersji kompaktowej telefonu przewoźnego (1 proc.) oraz aktywowanie funkcjonalności szyfrowania E2E (8 proc.).

Do sprawy szyfrowanej łączności w Policji odniósł się także wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. W odpowiedzi na poselskie interpelacje Zieliński zapewnia, że "w czasie działań Policja i inne służby, w miarę posiadanych możliwości, stosują odpowiednie do ich wagi i wpływu na prowadzone czynności, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przekazywanych informacji" Zapowiada też, że "unowocześnienie radiowych systemów łączności z analogowych do cyfrowych zmierza m.in. do pełnego zabezpieczenia przekazywanych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych".

Modernizacja policyjnych sieci radiowych do standardu ETSI TETRA, przy uwzględnieniu istniejących już systemów TETRA w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie, pozwoli na organizację bezpiecznej łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa, porządku publicznego i ratownictwa na terenie wszystkich miast wojewódzkich, a także większych aglomeracji miejskich w kraju.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze