Reklama

Służby Mundurowe

Polacy kierują międzynarodową siecią odzyskiwania mienia CARIN

<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Policja</p>
<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Policja</p>

W Komendzie Głównej Policji odbyło się I Spotkanie Grupy Sterującej Sieci CARIN (Międzyagencyjnej Sieci ds. Odzyskiwania Mienia CAMDEN). Wzięli w nim udział prokuratorzy i policjanci z Polski, Belgii, Holandii, Irlandii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz obszaru jurysdykcyjnego Guernsey, a także przedstawiciel Europolu.

CARIN to największa na świecie sieć ekspercka, zrzeszająca przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z 56 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE i odrębnych obszarów jurysdykcyjnych oraz 9 organizacji międzynarodowych (m.in. Banku Światowego, Interpolu i Europolu), realizujących zadania z zakresu odzyskiwania mienia. Celem jej funkcjonowania jest zwiększenie skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w pozbawianiu przestępców korzyści z popełnianych przestępstw. Ma to ułatwić stworzenie odpowiednich punktów kontaktowych oraz sieci wzajemnych relacji pomiędzy stróżami prawa oraz przedstawicielami struktur śledczych. Członkowie mają także możliwość korzystania ze specjalnej strony internetowej grupy.

CARIN jest zarządzany przez Grupę Sterującą, składającą się z 9 państw członkowskich, wybieranych w systemie rotacyjnym. Grupie Sterującej przewodzi państwo sprawujące roczną prezydencję w Sieci. Do zadań Grupy należy m.in.: przyjmowanie wniosków o nadanie statusu członka lub obserwatora CARIN oraz pomoc przy przygotowywaniu programu Dorocznego Ogólnego Zgromadzenia CARIN. Polska dołączyła do Grupy Sterującej w 2017 roku, a od stycznia 2018 roku objęła Prezydencję w CARIN. Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej odbyło się w dniach od 6 do 7 lutego.

Z kolei sekretariat CARIN, działający w trybie permanentnym, został zlokalizowany w kwaterze głównej Europolu w Hadze. Europol oraz Eurojust mają status stałych obserwatorów przy Grupie Sterującej. W Polsce rolę punktu kontaktowego sieci CARIN pełnią funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz prokuratorzy Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, którzy udzielają niezbędnej pomocy w zakresie ustalania mienia pochodzącego z przestępstwa poza granicami Polski funkcjonariuszom organów ścigania i prokuratorom. W maju 2018 roku w Warszawie zorganizowane zostanie Spotkanie Generalne Sieci CARIN, w którym planowany jest udział 150 ekspertów z całego świata.

CARIN powstała w październiku 2002 r. na konferencji w Dublinie, współorganizowanej przez służby śledcze Republiki Irlandii oraz Europolu. Brali w niej udział przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE oraz państwa aplikujące spoza wspólnoty. Swój udział w inicjatywie od samego początku zadeklarowały także wspomniany już Europol oraz Eurojust. Twórcy zakładali wypracowanie rekomendacji z zakresu radzenia sobie z identyfikowaniem, śledzeniem oraz późniejszym zabezpieczaniem zysków przestępców, które pochodziły z ich kryminalnych działań. To wówczas podkreślono również potrzebę wypracowania i utworzenia nieformalnej sieci kontaktów oraz zbudowanie współpracującej ze sobą grupy funkcjonariuszy oraz śledczych, działających w obrębie identyfikacji oraz odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.  

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama