Reklama

Służby Mundurowe

Pojazd z platformą szturmową dla Krakowa, czyli konterroryści i strażacy łączą siły

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Małopolscy kontrterroryści i strażacy łączą siłą w ramach projektu „Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym”. W jego ramach, oraz dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zakupić zamierza m.in. pojazd z platformą szturmową, który wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy z obu formacji.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłosiła zamówienie dotyczące zakupu pojazdu specjalistycznego z platformą szturmową. Jak podkreśla formacja, jej konstrukcja i wyposażenie ma umożliwiać wykonywanie zadań polegających na prowadzeniu działań bojowych, "zmierzających do likwidacji zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania w środowiskach prezentujących zagrożenia typu CBRN-E". Platforma trafić ma oczywiście do Krakowa. 

Zgodnie z wymaganiami policji, oznakowana platforma szturmowa musi być wyposażona w dwa niezależne pomosty. Każdy z pomostów musi posiadać funkcję automatycznego podnoszenia i opuszczania, a także być wyposażony w automatycznie wysuwany i wsuwany trap. Regulacja ustawienia każdego z pomostu i trapu musi odbywać się w sposób płynny i gwarantować pracę w pełnym zakresie przy maksymalnym obciążeniu co najmniej 6 osób (6 x 120 kg) rozstawionymi na całej długości platformy. Wysokość operacyjna musi wynosić minimum 6 m od poziomu gruntu, co umożliwi to bezpośrednie wejście na piętro budynku, na pokład samolotu oraz do pokonania ogrodzeń i murów. Przednia szyba pojazdu i pokrywa silnika muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem w wyniku spadających z góry przedmiotów.

Krakowscy policjanci wymagają również, by pojazd był wyposażony co najmniej w sygnalizację uprzywilejowanego w ruchu oraz wzmacniacz z funkcją megafonu, a także radiotelefon analogowo-cyfrowy z zamontowaną anteną. Pojazd po zabudowie ma być czarny matowy. 

Co ciekawe, komenda nie wyznaczyła konkretnych wag dla kryteriów wyboru ofert, a ustawiła je w kolejności do najważniejszego do najmniej ważnego, dodając również informację przy większości z pozycji, że im ich wartość będzie mniejsza, tym lepiej. Na pierwszym miejscu mamy więc cenę, następnie długość całkowitą, wysokość całkowitą, prędkość całkowitą, różnicę między masą (dopuszczalną ładownością) a masą własną pojazdu, a na końcu - spalanie. 

image
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Sprzęt ma zostać dostarczony przez wybranego w ramach przetargu wykonawcę najpóźniej do 14 maja 2021 roku. Zaproszenia do składania ofert trafić mają do trzech kandydatów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zamówienie realizowane jest bowiem w ramach dialogu konkurencyjnego. Na składanie wniosków potencjalni wykonawcy mają czas do 16 marca br. Krakowska komenda szacuje, że informacje z zaproszeniami do składania ofert do wybranych kandydatów trafią do 4 maja br.

Nie wiadomo na razie ile dokładnie środków policja zamierza przeznaczyć na zakup platformy, na tym etapie postępowania przetargowego komenda nie podaje bowiem przeznaczonej na niego kwoty. Wiadomo jednak, że część kosztów jej zakupu pokryje Unia Europejska w ramach finansowania projektu "Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym". Finansowanie pochodzić będzie ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020.

Połączone siły

Jak dowiedział się InfoSecurity24.pl, projekt ten jest inicjatywą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Krakowie i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie, której specjalizacją jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie poinformował redakcję, że celem projektu jest zwiększenie zdolności do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej. "W razie aktu terroru i zagrożenia chemicznego, biologicznego czy radiologicznego, służby (w szczególności pododdział kontrterrorystyczny i jednostka ratowniczo – gaśnicza) winny odpowiednio współpracować i działać w sposób skoordynowany" - podkreśla rzecznik. 

W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci pojazdu z platformą szturmową, a następnie przeprowadzone zostaną wspólnie z PSP praktyczne szkolenia – w warunkach zbliżonych do rzeczywistych - na obiektach infrastruktury krytycznej z jego wykorzystaniem. W ramach tego programu komenda planuje jeszcze zakup środków ochrony - wyposażenia osobistego funkcjonariuszy. Szczegóły projektu "Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym" są jednak jeszcze w trakcie uzgodnień - dodał rzecznik.

Warto przypomnieć, że do kontrterrorystów z małopolskiego garnizonu trafić ma również jeden z najnowszych nabytków formacji. Chodzi mianowicie o Lekki Transporter Opancerzony Tur VI, dostarczony formacji w grudniu 2019 roku. Na razie do jednostek trafiło pięć z ośmiu zakupionych pojazdów, z których dwa wyposażone są w specjalne platformy szturmowe, umożliwiającymi działania snajperskie i szturmowe także na wysokościach. Rampy te można jednak zamontować na każdym z transporterów. 

Za zakup razem ośmiu transporterów opancerzonych policja płaci prawie 23 mln złotych. Na razie wiadomo, że w dwa nowe transportery trafią do mazowieckich kontrterrorystów. Natomiast po jednym otrzymają garnizony: zachodniopomorski, pomorski, dolnośląski, podlaski, śląski i małopolski. Jak podkreślił w rozmowie z InfoSecurity24.pl gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, "optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby każdy garnizon w kraju dysponował takim sprzętem".

Reklama

Komentarze

    Reklama