Reklama

Służby Mundurowe

Podwyżki podpisane. Mundurowi MSWiA oficjalnie zarobią więcej

Podpisanie porozumienia kończącego protest służb mundurowych, listopad 2018 roku. Fot. Flickr MSWiA
Podpisanie porozumienia kończącego protest służb mundurowych, listopad 2018 roku. Fot. Flickr MSWiA

Służby mundurowe podległe MSWiA otrzymają obiecane podwyżki. Rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, premier podpisał 28 stycznia. Zmiany w uposażeniach to pokłosie zeszłorocznego protestu służb mundurowych oraz realizacja podpisanego w listopadzie porozumienia.

O tym, że MSWiA przygotowało projekty rozporządzeń pisaliśmy już na początku roku. Po tym jak dokumenty przeszły przez proces konsultacji, 28 stycznia znalazły się pod nimi podpisy premiera Mateusza Morawieckiego. Rozporządzenia, które realizują podpisane w listopadzie mundurowe porozumienie, dotyczą zwiększenia mnożnika kwoty bazowej, określającej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. Dokumenty, dzięki którym wzrosną pensje w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, w Dzienniku Ustaw opublikowano 31 stycznia. 

Ile teraz zarabiać będą mundurowi? Zgodnie z porozumieniem, które zakończyło protest służb podległych MSWiA, podwyżki powinny wynieść średnio 655 złotych brutto na każdy etat. MSWiA zdecydowało się na przygotowanie rozporządzeń, które zmieniają wielokrotność kwoty bazowej (ta nie zmienia się od 2009 roku i wynosi 1523,29 zł), stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. Mnożniki określające stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy wzrosną o 0,43.

Najmniejszy mnożnik, tak jak dotychczas, otrzymają strażacy. Wielokrotność kwoty bazowej w PSP wzrosła do poziomu 3,65, dzięki czemu przeciętne miesięczne uposażenie w PSP wynosi teraz 5 560 złotych brutto. Mnożnik na poziomie 3,71 będą dostali strażnicy graniczni i policjanci, co da przeciętne miesięczne uposażenie w wysokości 5 651 złotych. Najwyższy, bo wynoszący aż 4,42 mnożnik, występuje w Służbie Ochrony Państwa. Po styczniowych podwyżkach, przeciętne uposażenie SOP-owca będzie wynosiło 6 733 złote.

Większe mnożniki przełożą się na zwiększenie wynagrodzeń o 520 złotych brutto. Ponadto, jak podkreśla resort spraw wewnętrznych, „wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 84 zł”. Brakujące 51 złotych to kwota związana z nagrodą roczną, czyli tzw. trzynastką. Łącznie, kwoty te dają wynegocjowane przez funkcjonariuszy 655 złotych.

Nieco inaczej ma się sprawa w SOP. Służba dostanie podwyżki w takiej samej wysokości jak pozostałe służby podległe MSWiA, jednak tylko w tym mówi się o konkretnych kwotach uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach zaszeregowania. I tak uposażenie zasadnicze każdego funkcjonariusza SOP wzrośnie o 400 złotych brutto, a wraz ze wzrostem uposażenia według stanowiska służbowego z tytułu wysługi lat oraz dodatkami relacjonowanymi do uposażenia zasadniczego, tj. dodatkiem specjalnym i dodatkiem uzasadnionym szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, łączny wzrost wyniesie przeciętnie 604 złote brutto. Podobnie jak w Policji, PSP i SG brakujące 51 złotych to wydatki związane z nagrodą roczną.

Warto też dodać, że ustalana w rozporządzeniach wielokrotność kwoty bazowej, odnosi się do przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy, a nie indywidualnych pensji. Te ustalane są na podstawie rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy każdej z formacji.

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenia podpisano pod koniec stycznia, mundurowi dodatkowych pieniędzy mogą spodziewać się już niebawem. Z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać, że podwyżki, wraz z wyrównaniem za stycznia, trafią na konta funkcjonariuszy jeszcze w lutym. Kolejne podwyżki, w wysokości 500 złotych brutto, zgodnie z porozumieniem, mundurowi powinni otrzymać od stycznia 2020 roku.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze