Reklama

Służby Mundurowe

O krok od "podwyżek". MSWiA publikuje projekty rozporządzeń

Autor. Ministerstwo Finansów

Resort spraw wewnętrznych i administracji opublikował projekty rozporządzeń, dzięki którym możliwe będzie podwyższenie mundurowych uposażeń o wskaźnik waloryzacji, jaki na ten rok dla sfery publicznej zaplanował rząd. Zgodnie z założeniami „podwyżki” obowiązywać mają od 1 marca.

Reklama

W przygotowanym przez MSWiA projekcie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego czytamy, że celem nowelizacji jest "osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 7,8 proc. tj. o 491 zł (z tytułu wzrostu kwoty bazowej) w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej". Wzrost o którym mowa spowoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną będzie większe o 532 zł. 

Reklama
Z kwoty 532 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 491 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 41 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 491 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Szacowane skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej szacowane są na poziomie 312 zł (samo uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym). Oznacza to, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 179 zł.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Reklama

Indywidualne mnożniki kwoty bazowej spowodować mają wzrost uposażenia zasadniczego oraz wpłynąć na wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby. Zaznaczono też, że mnożniki w poszczególnych grupach zaszeregowania określono przy założeniu, że w każdej z nich wzrosną one o około 7,8 proc. To wszystko, jak piszą twórcy zmian, pozwolić ma na to, że przeciętne uposażenie policjanta (na 1 marca 2023 r.) wyniesie 7 361 zł (6 795 zł bez nagrody rocznej). "Będzie stanowiło to wypełnienie oczekiwań policjantów, wpłynie na poprawę warunków służby funkcjonariuszy Policji, wzmocni atrakcyjność pełnienia służby w Policji i zmniejszenie liczby wakatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych" – zaznaczono w dokumencie. 

To jednak nie wszystko. Z uwagi na fakt, że waloryzacja o której mowa, w przypadku mundurowych obowiązuje nie od 1 stycznia a od 1 marca, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań dodatkowych. 

(...) uregulowano kwestię wysokości uposażenia od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które to w tym okresie gwarantuje comiesięczne zwiększenie o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. (obliczanym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023), a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r. (obliczonym zgodnie z ust. 2). Wprowadzenie przedłożonych zmian od dnia 1 marca 2023 r. wpłynie na wysokość uposażenia należnego na dzień 1 marca 2023 r., co jednocześnie przełoży się na wzrost naliczonego zwiększenia uposażenia o 1/5 różnicy.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Autor. MSWiA

Tabela przygotowana przez MSWiA uwzględnia, co wskazano wprost, zarówno podwyżkę uposażeń o 7,8 proc. jak również zwiększenie uposażeń o 1/5 zgodnie z zapisami ustawy okołobudżetowej. Jak podkreśla resort nowe mnożniki pokazują też, że uposażenia w każdej grupie w porównaniu z 2022 rokiem wzrastają o ok. 9,36 proc. "Skutek w samym 2024 roku przełoży się na dodatkowy wzrost uposażenia zasadniczego policjantów wraz z wysługą lat średnio o 99 zł, które to »zastąpi« wypłacane od dnia 1 marca 2023 r. zwiększenie uposażeń o 1/5." – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Strażacy i SOP

Projekty rozporządzeń opublikowano też dla mundurowych z SOP oraz PSP. W przypadku tych pierwszych, wzrost kwoty bazowej o 7,8 proc. spowoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie o 617 zł. Z tej kwoty na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypadnie 570 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 47 zł.

Autor. MSWiA

"Podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego naliczono w oparciu o określoną w ustawie budżetowej na 2023 nową kwotę bazowa dla funkcjonariuszy, tj. wyższą o 7,8 proc. od kwoty bazowej w 2022 roku. W związku z tym - z uwagi na to, że do uposażenia zasadniczego relacjonowany jest procentowo wzrost z tytułu wysługi lat, a do stawek uposażenia wg stanowiska i stopnia relacjonowany jest dodatek specjalny nastąpi »automatyczny« wzrost tych dwóch składników o indywidualne wysokości wzrostów" – czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Nowelizacja zakłada zmianę wysokości stawek uposażenia zasadniczego według stopnia służbowego oraz wzrost stawek uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego.

Autor. MSWiA

Chodzi o podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego we wszystkich grupach w granicach od 230 zł (w grupie uposażenia 14, tj. na stanowisku kursanta) do 770 zł (w grupie uposażenia 01, tj. na stanowisku komendanta), a także zwiększeniu stawek uposażenia zasadniczego na wszystkich stopniach służbowych w granicach od 80 zł na stopniu szeregowego do 150 zł na stopniu generała dywizji. Nowe przepisy mają – jak czytamy – pozwolić, na "zwiększenie motywacji do pełnienia służby w SOP oraz zainteresowania podejmowaniem jej w tej formacji przez potencjalnych kandydatów, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia pozyskania nowych funkcjonariuszy, a w rezultacie dla wykonywania ustawowych zadań przez Służbę Ochrony Państwa."

MSWiA przygotowało również projekt rozporządzenia dedykowany strażakom. Zgodnie z nim wzrost uposażenia strażaków (7,8 proc,) przełoży się na kwotę 486 zł, a ma to nastąpić "poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej". Zmienione brzmienie otrzyma zatem tabela grup zaszeregowania. Przeciętne miesięczne uposażenie strażaków PSP (wraz z nagrodą roczną) wzrosnąć ma o 526 zł. Z tej kwoty na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypadnie 486 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 40 zł. Jak czytamy, "przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 486 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia". MSWiA zaznacza jednak, że zwiększenie kwoty bazowej spowoduje "obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby". Skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej szacowane są przez resort na 287 zł (samo uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym). Oznacza to, że – jak zauważono – "możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 199 zł".

Autor. MSWiA

Wprowadzenie proponowanych zmian ma sprawić, że przeciętne uposażenie strażaka PSP (na 1 marca 2023 r) wyniesie 7 264 zł (6 706 zł bez nagrody rocznej). Mundurowi z PSP, podobnie jak inni, z uwagi na to, że ich uposażenia wzrosną od marca, otrzymają swoistą "rekompensatę" – comiesięczne zwiększenie o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. (obliczanym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023), a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r.

Nowe, projektowane na 2024 r. mnożniki w postaci tabeli będą opracowane  z uwzględnieniem wzrostu pozostałych składników – uposażenia w każdej grupie w porównaniu z 2022 rokiem i wzrosną o ok. 9,36%. Skutek w samym 2024 roku przełoży się na dodatkowy wzrost uposażenia zasadniczego strażaków wraz z wysługą lat średnio o 97 zł, które to "zastąpi" wypłacane od dnia 1 marca 2023 r. zwiększenie uposażeń o 1/5.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Jeśli resort spraw wewnętrznych chce, by waloryzacja trafiła na konta wszystkich podległych jej mundurowych już z marcowym uposażeniem, musi się spieszyć i najpóźniej na początku tygodnia opublikować w Dzienniku Ustaw podpisane dokumenty. W przeciwnym razie, jeśli nowe rozporządzenia pojawią się zbyt późno, funkcjonariusze swoje podwyżki (wraz z wyrównaniem od marca) dostaną zapewne dopiero wraz z kwietniową wypłatą.

Reklama

Komentarze (1)

  1. mbsg

    A tyle było czasu aby spokojnie wszystko przygotować na czas.

Reklama

Najnowsze