Reklama

Służby Mundurowe

Nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy służb mundurowych

  • Fot. MSW
    Fot. MSW

 w Zgorzelcu odbyło się 15 maja spotkanie ministra Bartłomieja Sienkiewicza z Thomasem de Maizière, Federalnym Ministrem Spraw Wewnętrznych Niemiec, podczas którego podpisano dwustronną umowę międzyrządową o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.   

Nowa umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych zastąpiła cztery inne. Dokument dotyczy m.in. współpracy w zakresie zwalczania przestępczości oraz współpracy na terenach przygranicznych. Pojawiły się w niej także zapisy dotyczące współpracy w zakresie wskazanych wykroczeń oraz podejmowania działań w sytuacjach szczególnego niebezpieczeństwa. Ważnym elementem, jaki został określony w umowie, jest zakres uprawnień funkcjonariuszy na terytorium drugiej strony. Przyjęto zasadę, że funkcjonariuszom nie przysługują żadne uprawnienia władcze, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Podpisaliśmy umowę dotyczącą kwestii bezpieczeństwa i współpracy w tym zakresie – powiedział podczas spotkania minister Bartłomiej Sienkiewicz. - Granica polsko-niemiecka będzie o wiele bardziej bezpieczna niż do tej pory. Mamy nadzieję, że proces uwalniania problemów transgranicznych od zorganizowanej i drobnej przestępczości będzie postępował, a służby będą miały łatwiejszy sposób kooperacji

dodał szef MSW
 

Szef MSW podkreślił, że nowy dokument to tak naprawdę postawienie kropki nad „i”. Współpraca między stroną polską a niemiecką już od dawna jest bardzo ścisła. 

Thomas de Maizière, Federalny Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec zaznaczył, że dzięki  umowie współpraca nabiera nowej podstawy. Doprecyzowuje regulacje ogólnoeuropejskie oraz aktualizuje dorobek prawy. 

Negocjacje projektu obejmowały 9 rund, które trwały od października 2011 r. do lutego 2014 r., a także szereg roboczych spotkań i konsultacji. Dzięki nowym regulacjom będzie można przeprowadzać transgraniczne obserwacje, walczyć z nielegalną migracją oraz kontrolować.

Reklama

Komentarze

    Reklama