Reklama

Służby Mundurowe

MSWiA zamyka mundurowe uczelnie, ale część funkcjonariuszy w nich pozostanie

Fot. Facebook WSPol oraz SGSP
Fot. Facebook WSPol oraz SGSP

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji zawieszono kształcenie na uczelniach i w szkołach nadzorowanych przez szefa MSWiA. Od wczoraj zamknięte są więc Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Jak się jednak okazuje, decyzja ministra nie dotyczy wszystkich funkcjonariuszy.

Rząd w związku z epidemią koronawirusa zdecydował m.in. o zamknięciu szkół. Specjalne rozporządzenie w tej sprawie wydał minister obrony narodowej. Podobny dokument, dot. czasowego zawieszenia kształcenia na uczelniach podległych resortowi obrony, powstał w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, jednak zawiera on jeden wyjątek. 

W służbach podległych MSWiA są dwie szkoły wyższe. Strażacka – Szkoła Główna Służy Pożarniczej, oraz policyjna – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw dokumentem, zawieszone zostaje kształcenie na studiach obu tych uczelni  "z wyjątkiem studiów na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie". Projekt rozporządzenia, przed jego publikacją w Dzienniku Ustaw, nie pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W związku z tym, z pytaniami dotyczącymi rozporządzenia redakcja InfoSecurity24.pl zwróciła się do MSWiA, jednak do chwili publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Wszystko wskazuje na to, że wprowadzony do rozporządzenia wyjątek wiąże się z zadaniami jakie resort spraw wewnętrznych może chcieć powierzyć "świeżo upieczonym" policjantom. Jak tłumaczy w rozmowie z InfoSecurity24.pl rzecznik prasowy komendanta głównego policji, insp. Mariusz Ciarka, "na chwilę obecną w szkołach policyjnych - z zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa zdrowotnego - pozostali funkcjonariusze objęci szkoleniem podstawowym". Jak dodaje, "policjanci ci jak najszybciej muszą opanować minimum wiedzy policyjnej i uzyskać podstawowe uprawnienia, aby wykonywać czynności policyjne, w obecnej sytuacji związane chociażby z zadaniami tzw. specustawy, wspierając czy zastępując policjantów w terenie".

Z informacji jakie przekazał z kolei st. kpt. Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP wynika, że zarówno podchorążowie SGSP jak i kadeci szkól aspiranckich pozostają skoszarowani, ponieważ stanowią część Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Jak wynika z dokumentu wydanego przez MSWiA, funkcjonowanie mundurowych uczelni zawieszone zostało od 12 do 25 marca. W tym czasie, oprócz wskazanego wyjątku, w nadzorowanych przez MSWiA placówkach zawiesza się kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w "innych formach". W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być jednak realizowane z "wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość", niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia. Jak dodano, w takim przypadku, nie będzie też stosowane ograniczenie w "zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów".

Policja zawiesza nabór

"W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, policjantów i pracowników Policji, zawiesza się do odwołania postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji" - poinformował Komenda Główna Policji. 

Formacja podkreśla też, że w związku z tym, kandydaci do służby w Policji, mają nie zgłaszać się do jednostek prowadzących postępowania kwalifikacyjne. Postępowania zawieszone są odwołania.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze