Reklama

Służby Mundurowe

MSWiA wprowadza dodatki dla kontrterrorystów i policjantów z oddziałów prewencji

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

”Doceniając wymagającą służbę w warunkach pandemii i liczbę realizowanych zadań, podjąłem decyzję o przyznaniu dodatku dla policjantów oddziałów prewencji oraz kontrterrorystów” – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodatki będą wynosić po 500 zł i będą wypłacane od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany, jak informuje MSWiA, wprowadza nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. 

Policyjny specjals doceniony?

Wprowadzenie dodatku dla policyjnych kontrterrorystów resort zapowiedział jeszcze we wrześniu br., razem z całą listą innych deklaracji. Nie zdradził jednak wtedy szczegółów do kogo dokładnie trafią dodatkowe pieniądze oraz w jakiej wysokości. Co ważne, zgodnie z zapowiedziami MSWiA, środki przyznane zostaną również funkcjonariuszom oddziału specjalnego Straży Granicznej. I to komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, zdradził że planowany dodatek wynosić będzie 500 złotych miesięcznie. W przypadku SG, przyznawany ma być on funkcjonariuszom wyspecjalizowanym do udziału w czynnościach kontrterrorystycznych lub bezpośrednio w nich uczestniczących. W Straży Granicznej są to funkcjonariusze wydziałów zabezpieczenia działań, których kwalifikacje i umiejętności pozwalają na wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu odpowiednich sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Informacje o wysokości dodatku potwierdził dzisiaj resort spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku policji, będzie on przysługiwał funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji. MSWiA dodaje, że dodatek może być podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

Minister Mariusz Kamiński zaznacza, że takimi dodatkami resort chce wzmacniać atrakcyjność służby, także pod względem finansowym. Jak podkreślał w rozmowie z InfoSecuirty24.pl jeszcze w grudniu 2019 roku prof. Kuba Jałoszyński, ekspert zajmujący się od lat problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, który przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca, "dużo przygotowanych, wyszkolonych operatorów sił kontrterrorystycznych przechodzi do wojsk specjalnych, gdzie <<na dzień dobry>> dostają trzy razy większą pensję". Jałoszyński stwierdził, że pensje tych policjantów powinny być na tyle wysokie, by pokusa przejścia do wojskowej jednostki specjalnej nie była taka duża. "Pamiętajmy przy tym, że do jednostek kontrterrorystycznych przyjmowani są już policjanci, którzy przeszli szkolenie podstawowe przygotowujące ich do działań bojowych i tacy są najmilej widziani w innych jednostkach, bowiem są funkcjonariuszami już trochę uformowanymi" - podkreślił. 

Więcej dla prewencji

Przyznane dodatku specjalnego w wysokości 500 zł dla funkcjonariuszy pełniącym służbę na stanowisku etatowym w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji zapowiedzieli już parę dni temu związkowcy z NSZZ Policjantów. Jak podkreśla w tym przypadku szef MSWiA, "ich służba jest szczególnie trudna w czasie pandemii i wymaga realizacji dodatkowych zadań", a "ten dodatek jest wyrazem uznania dla ich zaangażowania w niejednokrotnie wielogodzinną służbę, wymagającą dużego poświęcenia". 

Choć nie jest to pomysł nowy, to dopiero teraz MSWiA i KGP zdecydowały się wprowadzić go w życie. Nie ma co ukrywać, w bardzo ważnym dla kraju momencie, związanym z pandemią koronawirusa oraz eskalacją napięć społecznych po wyroku Trybunały Konstytucyjnego dotyczącego aborcji czy protestami pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze