Reklama

Służby Mundurowe

MSWiA łata braki kadrowe w SOP?

Fot. D. Mikołajczyk
Fot. D. Mikołajczyk

O sytuacji kadrowej w Służbie Ochrony Państwa w ostanim czasie mówi się wiele. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez MSWiA liczba wakatów w formacji, której zadaniem jest ochrona najważniejszych osób i budynków w Polsce to prawie 18 proc. Zarówno przedstawiciele SOP jak i MSWiA zapewniają jednak, że taki stan rzeczy nie wpływa na  wykonywanie zadań przez SOP. Tymczasem okazuje się, że istnieje konieczność wspomagania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa przez inne służby. Tak wynika z zarządzenia wydanego przez szefa MSWiA w połowie maja.

W SOP służbę pełni (zgodnie z danymi na 31 maj 2018 r.) 1957 funkcjonariuszy. Jak informowaliśmy, z informacji przekazanych redakcji InfoSecurity24.pl na początku czerwca przez rzecznik prasową SOP, na zwolnienie ze służby lub przeniesienie do pełnienia służby w innej formacji oczekuje 104 funkcjonariuszy. Przy prawie 18 proc. poziomie wakatów liczby nie napawają optymizmem.

Już jakiś czas temu SOP informowało, że „wybrani stołeczni policjanci zapoznają się z organizacją ochrony budynków rządowych i specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa”. Spekulowano wtedy, że komunikat SOP to de facto informacja o tym, że policjanci przejmą część zadań funkcjonariuszy SOP związanych m.in. o ochroną budynków rządowych. Miało to wynikać właśnie z nienajlepszej sytuacji kadrowej w powstałej w lutym w miejsce BOR formacji. Na pytania jakie w tej sprawie wysłaliśmy do rzeczniczki Służby Ochrony Państwa, otrzymaliśmy odpowiedź zachęcającą do zapoznania się z komunikatem oraz informację, że „część pytań dotyczy sposobów, metod i form realizowanych zadań przez Służbę Ochrony Państwa. Powyższe informacje zostały określone w dokumentacji opatrzonej klauzulą niejawności. Ze względów bezpieczeństwa, jak i specyfiki służby, nie mogą być podawane do wiadomości publicznej”.

Jak się okazuje, możliwe, że MSWiA znalazło doraźny sposób na poradzenie sobie z trudnościami kadrowymi. 20 maja szef MSWiA wydał zarządzenie, zgodnie z którym „funkcjonariusze Straży Granicznej udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w terminie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r.”. W dokumencie podpisanym przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Kozłowskiego, MSWiA tłumaczy, że udział funkcjonariuszy Straży Granicznej w działaniach SOP ma mieć związek „ze spotkaniem w Warszawie Prezydentów Formatu Bukaresztańskiego B9, uroczystymi obchodami w Warszawie 550-lecia Sejmu oraz Konferencją Klimatyczną COP 24 w Katowicach”. Zakres, miejsce i formy udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa przez funkcjonariuszy SG oraz liczbę̨ skierowanych w tym celu funkcjonariuszy ma zostać uzgodniony między szefami SOP i SG. 

Zgodnie z art. 38 ustawy o SOP, w przypadku zagrożenia realizacji zadań, jeżeli siły SOP są niewystarczające lub mogą okazać́ się̨ niewystarczające do wykonania swoich zadań, do udzielenia pomocy SOP minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić́ użycie funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej.

Można zatem dojść do wniosku, że resort widzi potencjalne trudności wynikające z konieczności zabezpieczenia kilku dużych wydarzeń, stąd pomysł by wspomóc SOP funkcjonariuszami SG.

Czytaj też: Morskie i lotnicze wsparcie dla wschodniej flanki? Duda: Taka forma wzmocnienia potrzebna

Bukaresztańska dziewiątka spotkała się na początku czerwca. Obchody 550-lecia Sejmu odbędą się w połowie lipca, a konferencja klimatyczna w Katowicach obradować będzie od 3 do 14 grudnia.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze