Reklama

Służby Mundurowe

Międzynarodowe ćwiczenia Policji i Straży Granicznej

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

W słupskiej Szkole Policji polscy policjanci przeprowadzili wspólne ćwiczenia z marynarzami US Navy oraz agentami Kryminalnego Biura Śledczego US Navy (NCIS). Zaś w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, funkcjonariusze Straży Granicznej szkolili przedstawicieli służb porządkowych z Chorwacji, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu przewozowi przez granicę materiałów wybuchowych, urządzeń wybuchowych oraz komponentów służących do ich produkcji.

Policjanci, marynarze i agenci NCIS

Polscy policjanci wraz z marynarzami z amerykańskiej floty przeprowadzili wspólne zajęcia w obiektach symulacyjnych słupskiej Szkoły Policji. Działania taktyczne moderowane były przez amerykańskich agentów NCIS a więc słynnego Kryminalnego Biura Śledczego Marynarki Wojennej USA.

Fot. Policja
Fot. Policja

Ćwiczenia doskonalące dotyczyły postępowania taktycznego w sytuacjach, w których zamachu dokonuje tak zwany „aktywny strzelec”. Instruktorami szkolenia byli specjalni agenci NCIS, specjalizujący się zarówno w realizacji zadań związanych z bezpośrednim reagowaniem na akty terrorystyczne, jak i w szkoleniu służb mundurowych.

Szkolenie było także doskonałą okazją do wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Wciąż rosnące zagrożenie w Europie ze strony terroryzmu nadaje tego typu przedsięwzięciom szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy w przeprowadzeniu szkolenia partycypują służby, które w swoim kraju na bieżąco realizują taktykę walki zarówno pośredniej jak i bezpośredniej z terroryzmem.

Fot. Policja
Fot. Policja

Także i w tym przypadku szkolenie z innymi służbami, krajowymi i zagranicznymi sprzyja procesowi tworzenia wspólnej strategii szkoleniowej, w szczególności biorąc pod uwagę możliwość kontynuacji tego typu szkoleń we współpracy Szkoły Policji w Słupsku, NSF Redzikowo i Biura NCIS.

Fot. Policja
Fot. Policja

W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku, Naval Support Facility Redzikowo, Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Gdańsku oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku.

Straż Graniczna pomaga zwalczać przemyt materiałów wybuchowych na Bałkanach

Od 5 do 10 lutego br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przedstawiciele Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym poświęconym zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej, związanej z nielegalnym przewozem przez granicę materiałów wybuchowych, urządzeń wybuchowych oraz komponentów służących do ich produkcji.

Szkolenie przeprowadziła kadra dydaktyczna Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego – instruktorzy minerzy-pirotechnicy w oparciu o bazę szkoleniową Centrum. Była to druga część szkolenia – praktyczna. Pierwsza (teoretyczna) została zrealizowana w Bośni i Hercegowinie.

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna
Biorący udział w szkoleniu w ramach programu EXBS.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach współpracy Straży Granicznej z Ambasadą USA w ramach programu EXBS (Export Control And Related Border Security). Jego celem było wzmocnienie kompetencji przedstawicieli formacji granicznych Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny w zakresie rozpoznawania zagrożeń w komunikacji międzynarodowej.

Policja/Straż Graniczna/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze