Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Zmienią się zasady wypłat uposażenia w SCS?

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa, Twitter
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa, Twitter

Już niedługo przekonamy się, czy posłowie zgodzą się na zmianę daty wypłaty uposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Propozycja w tej sprawie wpłynęła do Sejmu, a jej rozpatrzeniem zajmie się oczywiście Komisja do spraw Petycji. 

Autor petycji proponuje wprowadzenie zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Miałyby one doprowadzić do tego, że uposażenie mundurowego Służby Celno-Skarbowej byłoby płatne miesięcznie "z góry" w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje. Obecnie, zgodnie z art. 227 wspomnianej ustawy, wypłata trafia do funkcjonariusza "z dołu", z końcem danego miesiąca. Jak wskazuje autor petycji, zazwyczaj między 25 a 30 dniem miesiąca, zależnie od jednostki organizacyjnej KAS.

Mundurowi z SCS otrzymują więc uposażenie według odmiennych zasad, niż ich koledzy z innych formacji. Zarówno policjanci, strażnicy graniczni, strażacy czy strażnicy więzienni wypłatę otrzymują bowiem "z góry". Jak podkreśla pomysłodawca zmian, termin ten ma "istotne znaczenie zwłaszcza w początkowym okresie służby", gdyż "osoba wstępująca do formacji mundurowej dzięki wypłacie <<z góry>> może liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa będącego jej pracodawcą już na początku (w pierwszym dniu) trudnej, odpowiedzialnej służby". Według autora, ten sposób wypłaty uposażenia zachęca więc kandydata do udziału w naborze, szczególnie że jest konkurencyjny do rozwiązań, które funkcjonują "w ramach tradycyjnego stosunku pracy". Oba te elementy mają nabierać jeszcze większej wagi w obliczu trudnej sytuacji kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej. 

Walka o kadry

O sytuacji kadrowej w formacji InfoSecurity24.pl rozmawiał z szefową Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleną Rzeczkowską jeszcze w grudniu 2020 roku. Jak podkreśliła, kierownictwu KAS zależy na tym, by w służbie pozostali doświadczeni funkcjonariusze, "ludzie z bogatym doświadczeniem i szerokimi kompetencjami, także takimi, które są w pewnym sensie unikalne". Osoby te miałyby zająć się przygotowywaniem m.in. młodych kadr do sukcesywnego przejmowania zadań. 

Prowadzimy dialog ze związkami zawodowymi i chcemy wspólnie pracować nad programem motywacyjnym. Jest to cały pakiet rozwiązań, od momentu naboru i usprawnienia tego procesu, przez ścieżkę kariery, program mentorski, a więc właśnie zachęcający do pozostania w służbie, aż po zaopiekowanie się tymi, którzy z organizacji odchodzą. Chcemy wykorzystać takie narzędzia jak exit interview, czyli ocenę tego, jak ci doświadczeni pracownicy, przechodzący na emeryturę, postrzegają organizację.

Magdalena Rzeczkowska, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, grudzień 2020 roku

Z drugiej strony KAS  zachęcić musi młode osoby do wstępowania w szeregi SCS. W planach jest rewolucja nie tylko w procesie naboru, ale też samego poszukiwania pracowników i funkcjonariuszy. Polegać ona będzie m.in. na uproszczeniu i skróceniu samego naboru. "Ponieważ potrzebujemy coraz szybciej i sprawniej rekrutować do Służby Celno-Skarbowej, uruchomiliśmy nabory on-line. Będziemy też analizować ścieżkę kariery, gdyż zdajemy sobie sprawę, że pozyskać pracownika to jedno, a przekonać go do pozostania w organizacji to druga sprawa. Jednym z takich rozwiązań, nad którego wprowadzeniem trwają już prace legislacyjne, jest obligatoryjny awans w stopniu po ukończeniu służby przygotowawczej. Chcemy docenić pracę tych funkcjonariuszy już na samym początku ich drogi" - informowała InfoSecurity24.pl Rzeczkowska. 

Petycją dotycząca terminu wypłaty uposażenia w SCS, która w Sejmie złożona została jeszcze w lutym 2021 roku, zajmie się oczywiście Komisja do Spraw Petycji. Jak podkreśla jej autor, "skoro rozwiązanie to sprawdza się w innych służbach mundurowych, brak jest racjonalnych powodów, dla których nie miałoby ono zostać wprowadzone również w Służbie Celno-Skarbowej". To jednak nie jedyna sprawa związana z SCS, której przyjrzy się ten sam skład posłów. Do Sejmu wpłynęła bowiem także inna petycja dotycząca tej formacji, której autor proponuje skrócenie do trzech lat maksymalnego okresu pełnienia przez funkcjonariusza służby Celno-Skarbowej służby w stopniach: szeregowych, podoficerów i aspirantów. 

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze