Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Podwyżka zapisana w rozporządzeniu. Funkcjonariusze SCS doczekali się zmian

Fot. Podkarpacka KAS
Fot. Podkarpacka KAS

Rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Przy określeniu wielokrotności kwoty bazowej władze mają się kierować „szczególnymi zadaniami jakie wykonują funkcjonariusze”. Mnożnik kwoty bazowej wzrośnie o 0,29, a więc z poziomu 3,10 do 3,39. Zmiana obejmie ok. 11 tys. funkcjonariuszy SCS.

Jak wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem tego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w przepisie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Rząd ma określić w rozporządzeniu wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ma się przy tym kierować "szczególnymi zadaniami jakie wykonują funkcjonariusze".

Poinformowano, że zaproponowana w projekcie wysokość wielokrotności kwoty bazowej uwzględnia otrzymane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2019 r. podwyżki uposażeń, w związku z podpisanym porozumieniem z 21 listopada 2018 r. między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę bądź pracujących w KAS.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym porozumieniu określono m.in. kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego lub pełniącego służbę, wskazując, że jest to podwyżka obejmująca wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń. W związku z tym funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymują od 1 stycznia 2019 r. w miesięcznej wysokości podwyżkę w kwocie 655 zł brutto.

Poinformowano, że podwyżka ta miała na celu zwiększenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy "w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywacyjnych stanowiących istotny element dla właściwej realizacji polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej, mając na względzie zwiększenie zaangażowania i skuteczności w działania funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej".

"Kwota 655 zł podwyżki odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, co spowoduje jej wzrost z 3,10 do 3,39" - dodano.

Ta podwyżka ma zapewnić prowadzenie efektywnej polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej oraz motywować jej funkcjonariuszy do większego zaangażowania i skuteczniejszego działania.

komunikat Centrum Informacyjnego Rządu

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wyczekiwany dokument

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na przyjęte dziś rozporządzenie czekali już od dłuższego czasu. "Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej" - pisali w październiku w piśmie do premiera celnicy. Z podobnym zaniepokojeniem związkowcy zwracali się do szefa KAS jeszcze w ubiegłym tygodniu. 

Wszystko dlatego, że choć pod koniec sierpnia br. resort finansów zaproponował ustalenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, na poziomie 3,39, do dziś rozporządzenie nie zostało przyjęte przez rząd. 

Jak podkreślają sami funkcjonariusze, zmiana wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, jest ważna przede wszystkim dla osób, które w najbliższym czasie planują przejść na emerytury mundurowe. To według niej bowiem wylicza się średnie uposażenie w danym roku, które jest brane pod uwagę przy wyliczaniu emerytury. Niektórzy funkcjonariusze mają nawet czekać z przejściem na emeryturę do wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Kolejne podwyżki od stycznia

Przyjęte dziś przez rząd rozporządzenie reguluje kwestie podwyżek, które mundurowi z Służby Celno-Skarbowej otrzymali od stycznia 2019 roku. Jednak wielkimi krokami zbliża się kolejne zwiększenie uposażenia w formacji podległej szefowi KAS. Chodzi o 500 złotych brutto więcej, które na konta funkcjonariuszy powinny trafiać od 1 stycznia 2020 roku. Jak zapewniał podczas listopadowego spotkania z celnikami nadinsp. Piotr Walczak, resort "podejmuje działania, by (...) otrzymali podwyżkę na analogicznym poziomie jak funkcjonariusze innych służb mundurowych podległych pod MSWiA". 

Niepewność dotycząca nie tyle losu, co samej wysokości przyszłorocznej podwyżki doprowadziła nawet do zawiązania 7 listopada przez związki zawodowe działające w KAS Komitetu Protestacyjnego, w skład którego wchodzi obecnie sześć organizacji. Grupa ma dopilnować, by na konta pracowników i funkcjonariuszy trafiły obiecane podwyżki. 

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze