Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa bliżej Europolu

fot. InfoSecurity24.pl
fot. InfoSecurity24.pl

Krajowa Administracja Skarbowa będzie ściśle współpracowała z Europolem - wynika z podpisanego porozumienia. Bliższa relacja pomiędzy KAS i Europolem ma być kluczowa przede wszystkim w kontekście walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną. Szczególnie w sytuacjach, gdy wymagana jest efektywna wymiana informacji pomiędzy różnymi organami ścigania.

Szef KAS Marian Banaś i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zawarli porozumienie w sprawie zapewnienia udziału KAS we współpracy prowadzonej w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). 

Udział KAS we współpracy z Europolem, oraz z innymi organami ścigania funkcjonującymi w ramach Europolu, ma na celu realizację ustawowych zadań w obszarze zwalczania poważnej zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Tym bardziej, że samo porozumienie stanowi podstawę do umożliwienia przez Jednostkę Krajową Europolu, czyli Komendę Główną Policji, technicznego dostępu, wybranym jednostkom organizacyjnych KAS, do niezbędnych zasobów danych i informacji. Jest to kluczowe w przypadku działań funkcjonariuszy KAS, którzy na co dzień zajmują się rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz ściganiem sprawców przestępstw skarbowych i przestępstw, popełnionych w ramach międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Tym samym KAS ma możliwość pozyskania niezbędnych informacji z baz danych i aplikacji dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego "System Wymiany Informacji z Europolem", czyli do systemu SIENA. System ten stanowi bezpieczny kanał komunikacji elektronicznej organów ścigania z Europolem oraz z innymi organami ścigania w celu wymiany informacji związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz ściganiem sprawców przestępstw skarbowych i przestępstw. Porozumienie stanowi również podstawę do ustanowienia przez KAS oficera łącznikowego do pełnienia służby przy Europolu.

Przypomnieć należy, że Europol to agencja, z siedzibą w holenderskiej Hadze. Jej zadanie to wsparcie 28 państw członkowskich w walce przeciwko poważnej przestępczości międzynarodowej i terroryzmowi. Współpracuje również z wieloma państwami partnerskimi spoza UE oraz organizacjami międzynarodowymi. Europol chwali się, że dysponuje grupą ponad 1 tys. pracowników, 220 oficerów łącznikowych i ok. 100 śledczych. Co więcej, udziela wsparcia dla ponad 40 tys. międzynarodowych dochodzeń w skali roku. Należy przy tym zauważyć, że działania operacyjne Europolu są podejmowane m.in. w takich obszarach jak przemyt papierosów, fałszowanie euro, oszustwa związane z VAT, czy pranie pieniędzy. 

KAS/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze