Reklama

Służby Mundurowe

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej zarobią więcej. Formacja zatrzyma "trend odejść ze służby"?

Fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski
Fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Mundurowi pełniący służbę w Straży Marszałkowskiej już niebawem mogą liczyć na większe uposażenie. Podwyżka nie będzie jednak dotyczyła wszystkich, a jedynie tych zajmujących stanowisko kursanta, czyli najniższe w formacji. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zmiany mają na celu „odwrócenie zauważalnego już trendu odejść ze służby funkcjonariuszy mianowanych na stanowisko kursanta”.

Zmiany, które wprowadzić ma rozporządzenie, nie są rewolucyjne, ale twórcy projektu zakładają, że skłonią one do pozostania w służbie najmniej zarabiających dziś funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. O jakich pieniądzach mowa? Chodzi maksymalnie o 400 złotych, bowiem – jak czytamy w uzasadnieniu – "jedyną zmianą w projekcie jest <<widełkowe>> określenie uposażenia zasadniczego na najniższym stanowisku w Straży Marszałkowskiej, tj. kursant". Proponuje się, by uposażenie zasadnicze na tym stanowisku wynosiło od 2400 zł do 2800 zł, podczas gdy dotychczas kwota ta określona była "na sztywno" i wynosiła 2400 zł. 

Dziś dla wszystkich stanowisk, poza stanowiskiem kursanta, stawki uposażenia zasadniczego określa się właśnie za pomocą kwotowych "widełek". Kancelarii Sejmu najwyraźniej się spieszy, bo jak czytamy "przedmiotowy akt prawny wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia", a "termin ten podyktowany jest koniecznością pilnego podwyższenia najniższego uposażenia zasadniczego w Straży Marszałkowskiej do poziomu 2800 zł i ma charakter decydujący dla przyjęcia krótszego niż czternastodniowy terminu vacatio legis".

Możliwość przyznania nowo przyjętym do służby funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej wyższego uposażenia zasadniczego ma na celu odwrócenie zauważalnego już trendu odejść ze służby funkcjonariuszy mianowanych na stanowisko kursanta.

fragment uzasadnienia projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Jak wynika z danych, na które powołano się w uzasadnieniu, problem nie jest raczej wyimaginowany. "Na ogólną liczbę 130 funkcjonariuszy przyjętych do służby w Straży Marszałkowskiej w latach 2019 – 2021 ze służby odeszło 21 (16 proc. ogółu przyjętych do służby) funkcjonariuszy zajmujących stanowisko kursanta – czytamy.

Przepisy rozporządzenia mają obowiązywać z mocą od 1 sierpnia 2021 r, a wejście w życie nowych rozwiązań – zdaniem projektodawców - nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa. Jak czytamy, "koszty związane z funkcjonowaniem Straży Marszałkowskiej mają pokrycie w limicie środków finansowych Kancelarii Sejmu przeznaczonych na ten cel".

O tym, czy nowe stawki uposażenia zasadniczego skłonią rozważającą odejście grupę "kursantów" z SM do pozostania w służbie przekonamy się z jakiś czas. Jednak biorąc pod uwagę, że – jak czytamy w projekcie  jedyną przesłanką odejścia z formacji, dla funkcjonariuszy SM pełniących służbę na stanowisku kursanta, były kwestie finansowe, jest szansa, że zmiany pozwolą zatrzymać w formacji chociaż część z nich.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze