Reklama

Służby Mundurowe

Czym zajmą się posłowie z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych?

Fot. Kancelaria Sejmu
Fot. Kancelaria Sejmu

Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęli plan pracy na najbliższe pół roku. Jakimi sprawami zajmą się politycy? Wśród tematów znalazły się m.in. te, których z uwagi na pandemię nie udało się zrealizować w roku 2020. Poza nimi, posłowie przyjrzą się też np. kwestii funkcjonowania lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych i możliwości ich przeniesienia w struktury Państwowej Straży Pożarnej czy realizacji w roku 2020 „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Styczniowy plan komisja zrealizowała już dziś i zakładał on wysłuchanie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. W lutym szef MSWiA przedstawi posłom informację dotyczącą pozycji i roli kobiet w służbach mundurowych w kontekście ich działalności, podejmowanych inicjatyw, pełnionych funkcji i powierzanych im zadań. Jak tłumaczył przewodniczący Szczepański, ten punkt został zgłoszony jeszcze w poprzednim roku, jednak z uwagi na pandemię nie został rozpatrzony. Podobnie stało się z posiedzeniem Komisji na temat sytuacji zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji po zakończeniu służby. Tej kwestii także nie udało się omówić posłom w roku 2020, a zatem wrócą do sprawy w lutym 2021 roku.

W marcu odbyć ma się połączone posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Infrastruktury, na którym omówione ma zostać funkcjonowanie lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, a także możliwości ich przeniesienia w struktury Państwowej Straży Pożarnej. Posłowie w kwietniu skupią się – jak wynika z przyjętego dziś planu – na kwestiach dotyczących cudzoziemców. Wysłuchają informacji szefa MSWiA na temat legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz zapoznają się z informacją NIK o przygotowaniu administracji publicznej do obsługi cudzoziemców. 

Na majowych posiedzeniach Komisji przedstawione mają zostać dwie kolejne informacje szefa MSWiA. Jedna dotyczyć będzie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na akwenach, a druga realizacji ustawy z 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. W czerwcu posłowie zapoznają się z realizacją budżetu za 2020 rok i zaopiniują sprawozdania z jego wykonania, a także wysłuchają informacji szefa MSWiA na temat realizacji w 2020 roku "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". Dodatkowo, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, także w czerwcu, ma przedstawić sprawozdanie z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ostanim miesiącem jaki obejmuje przyjęty dziś plan jest lipiec, na który zaplanowano jak na razie jedno posiedzenie. Dotyczyć ono będzie przedstawienia informacji z działalności policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa w latach 2018-2020. Ten punkt też miał być zrealizowany w poprzednim roku, jednak jak tłumaczył dziś przewodniczący Komisji, Marszałek Sejmu nie wyraziła wtedy zgody na zwołanie komisji.

Posłom z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, szykuje się pracowite półrocze. I choć spora część tematów, którymi się zajmą, to kwestie jakich nie udało się poruszyć w roku ubiegłym, jest też kilka nowych punktów. Jak podkreśla przewodniczący Komisji, poseł Wiesław Szczepański, przyjęty dziś plan będzie jednak na pewno modyfikowany i poszerzany, choćby o punkty związane z rozpatrywaniem projektów ustaw, które będą skierowane do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jak na razie niewiele wiadomo o tym, jakie ustawy MSWiA zdecyduje się skierować w najbliższym czasie do Sejmu, jednak na liście spraw niezałatwionych są choćby kwestie związane z ustawą o obronie cywilnej kraju czy nowym programem modernizacji służb podległych MSWiA.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze