Reklama

Służby Mundurowe

Czy MOSG popłynie wreszcie nową łodzią?

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Morski Oddział Straży Granicznej opublikował, już po raz kolejny, ogłoszenie o zamówieniu, zamierzając nabyć łódź patrolową o długości od 15 do 20 metrów. Zamówienie jest realizowane w ramach procedury otwartej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu, jego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowej jednostki pływającej o długości do 20 m z wyposażeniem. Łódź ma być przeznaczona dla Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku.

Wymieniona w opisie jednostka musi być fabrycznie nowa, o długości od 15 do 20 metrów wraz z wyposażeniem, które musi być zgodne z treścią opisu przedmiotu, dołączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednostka przeznaczona będzie do pełnienia służby dozorowej, pełnienia dyżuru granicznego, eskortowania jednostek pływających z ładunkami niebezpiecznymi, prowadzenia działań związanych z infrastrukturą krytyczną państwa, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej państwa, prowadzenia działań interwencyjno-patrolowych, prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w ramach służby SAR, wsparcia akcji gaśniczej innych jednostek oraz wsparcia akcji gaśniczych obiektów portowych, prowadzenia działań związanych z wykrywaniem zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz ustalaniem jego sprawcy.

W specyfikacji zamówienia ustalono następujące kryteria jego udzielenia: prędkość maksymalna jednostki pływającej (waga: 5 proc.); zasięg pływania (waga: 5 proc.); okres gwarancji jakości na kadłub z nadbudową (waga: 10 proc.); okres gwarancji jakości na zespoły napędowe (silnik-przekładnia-wał śrubowy-pędnik; waga: 10 proc.); autonomiczność (waga: 5 proc.); wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji umowy (waga: 5 proc.) oraz cena, będąca kryterium o wadze 60 proc.

Jednostka ma zostać dostarczona do 30 października 2020 r. Zamawiający wymaga jednocześnie, by potencjalny wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedną dostawę jednostki pływającej o długości co najmniej 15 metrów z nadbudową i napędem silnikowym o wartości min. 4 000 000,00 PLN.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustalono na 13 sierpnia 2019 r.

Najnowsze ogłoszenie to już kolejna próba pozyskania jednostki patrolowej dla gdańskiego oddziału Straży Granicznej. W minionym roku ofertę estońskiego wykonawcy Baltic Workboats AS odrzucono ze względu na cenę, wynoszącą blisko 9 mln PLN, mimo uzyskania najwyższej oceny spośród czterech przedstawionych ofert. W marcu 2019 r. ten sam wykonawca złożył jedyną ofertę w kolejnym postępowaniu - tym razem cena również była zbyt wysoka, wynosiła 8,68 mln PLN przy budżecie w wysokości 8 mln PLN. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu Morski Oddział Straży Granicznej zdecydował wówczas o nieudzieleniu zamówienia i przerwaniu procedury.

Reklama

Komentarze

    Reklama