Reklama

Służby Mundurowe

Andrzej Duda wetuje ustawę okołobudżetową. Jak wyglądać będą podwyżki dla mundurowych?

Autor. MSWiA

Mechanizm przyznawania podwyżek w służbach mundurowych, w przyszłym roku miał być analogiczny do tego, z jakim mieliśmy do czynienia w tym roku. Tak więc, funkcjonariusze wyższe uposażenia na kontach mieli zobaczyć nie wcześniej niż w marcu. Z tego co nowy rząd zapisał w projekcie budżetu na 2024 rok wynika, że mundurowe uposażenia powinny wzrosnąć o 20 proc. Część założeń ulec może jednak zmianie, z uwagi na prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej, o którym Andrzej Duda poinformował 23 grudnia.

Reklama

AKTUALIZACJA - 23.12.2023 r. - 19:00

Reklama

Ustawa okołobudżetowa na 2024 rok, została przez Sejm i Senat przyjęta 21 grudnia. Dwa dni później, prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu dokumentu, w którym - jak napisał w serwisie X (dawniej TT) - „znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne”. „Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić” - dodała głowa państwa.

Rządząca koalicja nie posiada wystarczającej większości do odrzucenia prezydenckiego weta. Powstaje zatem pytanie co dalej? Andrzej Duda po świętach złożyć ma w Sejmie „własny projekt, dotyczący m. in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej”. Wzywa też marszałków Sejmu i Senatu do „pilnego zwołania obrad obu Izb w celu rozpatrzenia i przyjęcia projektu jeszcze w tym roku”.

Reklama

Choć w całej sprawie jest sporo znaków zapytania, to co do zasady - jak sie wydaje - funkcjonariusze nie mają raczej powodów do niepokoju. Wyższe kwoty bazowe, które odzwierciedlać mają obiecane 20-proc. podwyżki, zapisano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (w stosunku do ustawy budżetowej prezydent nie posiada prawa weta), a ta jeszcze nie przeszła nawet procesu legislacyjnego w Sejmie. W zawetowanej ustawie okołobudżetowej określono jednak od kiedy podwyżki trafią na konta mundurowych. Otwarte pozostaje więc pytanie czy prezydencki projekt zakładał będzie - tak jak zawetowana ustawa - że waloryzacja obowiązywać będzie od marca, czy jednak głowa państwa zamierza w tej kwestii dokonać pewnych zmian. I - rzecz jasna - czy sejmowa wiekszość w ogóle zdecyduje się go przyjąć?


Waloryzacja uposażeń obowiązywać będzie od 1 marca. Tak wynika z przyjętej 21 grudnia przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, potocznie nazywanej ustawą okołobudżetową. To właśnie tam, znalazł się artykuł mówiący o tym, od kiedy mundurowi mogą liczyć na – wynikające z kolei z projektu ustawy budżetowej – 20 procentowe podwyżki. Jak czytamy w art. 19, „kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.”

Czytaj też

W pierwszych dwóch miesiącach przyszłego roku, uposażenia obliczane mają być – co także wynika z zapisów ustawy okołobudżetowej – na podstawie kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023. Co więcej – podobnie jak w tym roku – także w przyszłym, funkcjonować ma „mechanizm wyrównujący”. Zastosowane zostaną swoiste „dopłaty” dla funkcjonariuszy pozostających w służbie, rekompensujące fakt obowiązywania podwyżek dopiero od marca. 

Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.
Art. 19, ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Jak czytamy, podwyższenie uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy wraz mechanizmem rekompensaty, nastąpić ma „w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r.”. 

O ile zatem wzrosną kwoty bazowe? W 2023 roku wynoszą one odpowiednio dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 1 740,64 złotych, a dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 1 943,81 złotych. Jak wynika z projektu budżetu na rok 2024 wzrost wyniesie obiecane 20 proc. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ustala się: (...) kwoty bazowe dla: (...) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł; funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 zł (...).
Art. 9, ust. 1, pkt. 2, lit. d-e, projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Teraz ustawa przyjęta przez Sejm trafi do Senatu, który – biorąc pod uwagę parlamentarną arytmetykę – zapewne dokument przyjmie. Czy senatorowie wprowadzą do niego znaczące poprawki, zmieniające choćby termin wejścia w życie waloryzacji w mundurowych uposażeniach? Na obecnym etapie, jest to raczej mało prawdopodobne. 

Czytaj też

By podwyżki mogły stać się faktem, uchwalony musi zostać – co oczywiste – przyszłoroczny budżet. Prace nad nim rozpoczęły się w Sejmie 21 grudnia, a komisje mają aktywnie procedować projekt w okresie między świętami a Nowym Rokiem. Warto dodać też, że w projekcie przesłanym do Sejmu przez rząd Donalda Tuska – w porównaniu do tego jaki złożyła poprzednia Rada Ministrów jeszcze przed wyborami - oprócz 20-proc. podwyżek dla budżetówki (w poprzedniej wersji mowa była o 12,3 proc.) więcej pieniędzy zaplanowano też zarówno dla służb mundurowych jak i specjalnych. 

Projekt budżetu na 2024 rok:

 • Policja – ponad 18,7 mld złotych (poprzedni projekt zakładał ponad 17,7 mld złotych)
 • Straż Graniczna – ponad 3,15 mld złotych (poprzedni projekt zakładał niecałe 3 mld złotych)
 • Służba Ochrony Państwa – 557 mln złotych (poprzedni projekt zakładał 530 mln złotych)
 • Państwowa Straż Pożarna – ponad 5,08 mld złotych (poprzedni projekt zakładał ponad 4,8 mld złotych)
 • Więziennictwo – 5,500 mld złotych (poprzedni projekt zakładał ponad 5,290 mld złotych)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – 312,185 mln złotych (poprzedni projekt zakładał niecałe 300 mln złotych)
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 844,288 mln złotych (poprzedni projekt zakładał ponad 802 mln złotych)
 • Agencja Wywiadu – 329,864 mln złotych (poprzedni projekt zakładał ponad 300 mln złotych)
Reklama

Komentarze (1)

 1. Barabasz

  Bardzo słusznie ponieważ podwyżka dla służb mundurowych powinna być od STYCZNIA jak dla innych obywateli tego kraju. Dlaczego w sposób inny wyróżnia się nauczycieli i innych. Wsztscy mamy takie same potrzeby na tym świecie i w naszym kraju! Pozdrawiam

Reklama