Reklama

Służby Mundurowe

ABW użyje psów, Straż Leśna paralizatorów - projekt ustawy MSW o środkach przymusu

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - fot. MSW
    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - fot. MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało nowy projekt założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. To odpowiedź na wyrok TK, który wymaga regulacji tych kwestii na poziomie ustawowym.W proponowanym projekcie ABW oraz CBA, mogłyby wykorzystywać, m.in. (do tej pory nie miały takiej możliwości) psy służbowe jako środki przymusu bezpośredniegoZ tzw. paralizatorów mogłyby korzystać m.in. ABW, BOR, Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna. 

Biuro Ochrony Rządu oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie będą mogły używać, tak jak do tej pory, jako środków przymusu bezpośredniego kaftanów bezpieczeństwa oraz pasów obezwładniających. 

W projekcie założeń znalazł się zakaz używania broni palnej przez pododdziały zwarte. Użycie broni będzie natomiast dopuszczalne w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Projekt zakłada także, że nie wolno używać środków przymusu bezpośredniego, z wyjątkiem siły fizycznej w postaci technik obezwładniających wobec kobiet o widocznej ciąży oraz osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat lub ograniczoną sprawność ruchową. Wobec wyżej wymienionych osób będzie można użyć innych środków przymusu bezpośredniego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uprawnionego bądź innej osoby.

Wobec wymienionej wyżej kategorii podmiotów nie będzie można użyć również broni palnej, chyba że będzie mieć to na celu odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie funkcjonariusza lub innej osoby.

Odnośnie do sposobu postępowania przez użyciem broni palnej, tak, jak do tej pory będzie obowiązywał strzał ostrzegawczy.

Ministerstwo opracowując dokument uwzględniło uwagi oraz wątpliwości, które pojawiły się przy pierwszym projekcie założeń. Opracowując projekt założeń kierowano się generalną zasadą, aby nie rozszerzać dotychczasowych uprawnień służb w zakresie możliwych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Natomiast ewentualne ich rozszerzenie wynikało m.in. z przyjętej zasady ujednolicenia przepisów w taki sposób, aby służby, w ramach wykonywania podobnych zadań miały możliwość użycia lub wykorzystania podobnych środków przymusu bezpośredniego.

Projekt został przekazany do konsultacji międzyresortowych, a wszelkie uwagi można przesyłać do 18 września br. MSW planuje zorganizować spotkanie z organizacjami pozarządowymi i przedyskutować zaproponowane rozwiązania.

Źródło: MSW.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama