Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Rozbito grupę zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. 330 mln zł strat Skarbu Państwa

  • fot. Policja.
    fot. Policja.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego wspólnie z policjantami KWP i KMP we Wrocławiu przy współdziałaniu z Kontrolą Skarbową, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Służbą Celną i Strażą Granicznej rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami na ogromną na skalę - 13 osób zatrzymanych, 167 milionów złotych zabezpieczonego mienia. Przestępcy narazili Skarb Państwa na co najmniej 330 milionów złotych strat - informuje Policja

W efekcie przeprowadzonych działań zatrzymano 13 osób ze ścisłego kierownictwa grupy przestępczej. Ponadto zrealizowano czynności procesowe z udziałem kilkunastu innych osób. Ujawniono i zabezpieczono mienie podlegające zajęciu o łącznej wartości ok. 167 mln zł.

Prowadzona na szeroką skalę realizacja sprawy, którą przeprowadzało 500 funkcjonariuszy wszystkich służb, przebiegała na terenie 9 województw i objęła ponad 60 lokalizacji. Były to miejsca zamieszkania osób, biura ze zgromadzoną dokumentacją oraz 7 baz paliwowych.

W toku trwającego wiele miesięcy śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu funkcjonariusze CBŚ wspólnie z Kontrolą Skarbową ustalili, że grupa wykorzystując mechanizm tzw. „znikającego podatnika” sprowadza do Polski z innych krajów Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa stosownych deklaracji, uchylając się tym samy od uiszczenia należnego podatku VAT.

Dostarczane do Polski paliwo wprowadzane było do obrotu przy wykorzystaniu fikcyjnych tzw. karuzelowych transakcji wykonywanych w obrębie powiązanych ze sobą i współpracujących podmiotów. Dodatkowo w cały obrót zaangażowane były w charakterze „operatorów finansowych” podmioty w postaci różnego rodzaju stowarzyszeń nie mogące prowadzić tego typu działalności. Utrudniano w ten sposób stwierdzenie przestępczego pochodzenia paliwa jak i uzyskanych z tego procederu środków finansowych. Zyski z nielegalnej działalności inwestowane były w różnego rodzaju legalne już przedsięwzięcia jak budowa osiedli mieszkaniowych oraz biurowców.

Grupa przestępcza mogła sprowadzić do Polski blisko 500 mln litrów paliwa o wartości 2 mld złotych. Jak informuje CBŚ szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa wyniosła co najmniej 330 mln złotych.

Na poczet grożącym podejrzanym kar finansowych dokonano zabezpieczenia składników majątkowych będących własnością podejrzanych m.in. w postaci szeregu nieruchomości, pieniędzy - w tym przechowywanych na rachunkach bankowych oraz udziałów spółkach o łącznej wartości 167 milionów złotych.

Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym dwóch podejrzanych usłyszało zarzut kierowania grupą. Ponadto większości z nich postawiono zarzut ukrywania środków finansowych pochodzących z przestępstwa oraz uchylania się od obowiązków podatkowych, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Wobec 5 osób sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe w kwotach do 100 tys. zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama