Reklama

Służby Mundurowe

Projekt ustawy o SOK trafia do konsultacji publicznej

  • Fot. KG SOK
    Fot. KG SOK

Wczoraj upubliczniono projekt ustawy o Służbie Ochrony Kolei. Zgodnie z jej zapisem SOK ma zostać samodzielną formacją nadzorowaną przez MSWiA, a jej zadania mają ulec rozszerzeniu. Celem zmian jest zwiększenie efektywności działania, zapewnienie przejrzystych zasad funkcjonowania, a przez to poprawa bezpieczeństwa pasażerów.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie MSWiA, katalog zadań realizowanych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, będzie obejmował m.in.: ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych, kontrolę ruchu drogowego ‑ w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, zapobieganie, rozpoznawanie, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

SOK w określonych przypadkach będzie mogła wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym. Będzie ona także uprawniona do przetwarzania danych osobowych dla realizacji swoich zadań.

Czytaj także: Ustawa ureguluje zwalczanie terroryzmu. "Użycie broni, koordynacja służb"

Projekt zakłada, że funkcjonariusze SOK otrzymają uprawnienia między innymi do:
- wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych;
- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
- zatrzymywania osób w przypadkach i trybie określonym w przepisach Kodeksu Postępowania Karnego;
- pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków;
- przeszukiwania osób i pomieszczeń;
- dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku na obszarze kolejowym;
- kontroli trzeźwości pracownika i doprowadzania nietrzeźwych do izby wytrzeźwień;
- zatrzymywania i kontroli pojazdów poruszających się na obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
- obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych i na obszarach kolejowych, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, a w określonych przypadkach także i dźwięku.

Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy, funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei będą zatrudniani w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Jednym z założeń nowej ustawy jest zrównanie statusu funkcjonariusza SOK z innymi funkcjonariuszami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze RP.

Czytaj także: "Uprawnienia dla służb, koordynacja z MON". Specustawa na Dni Młodzieży w Sejmie.

Reklama

Komentarze

    Reklama