Reklama

Służby Mundurowe

Policyjny raport statystyczny za 2012 rok - spadek liczby większości przestępstw

 • Emblemat Komendy Głównej Policji
  Emblemat Komendy Głównej Policji

Ogólny spadek liczby przestępstw o 3,1% (szacowanej na podstawie danych o liczbie wszczętych postępowaniach przygotowawczych) oraz wzrost wskaźnika wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych o 0,3% w porównaniu z rokiem 2011 to obraz jaki wyłania się z przedstawionych przez KGP statystyk.Według policji w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. zanotowano, m.in. :

 • spadek rozbojów z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia o 18,7%

 • spadek liczby zabójstw o 17,4%

 • spadek liczy przestępstw rozbójniczych (łącznie rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych) o 14,4%

 • spadek liczby bójek i pobić o 9,2%

 • wzrost liczby przestępstw zgwałcenia o 0,1%

 • wzrost liczby przestępstw gospodarczych o 9,6%

 • wzrost liczby przestępstw narkotykowych o 0,3% (w 2012 r. Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało 15 nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 108 plantacji konopi indyjskich)


Wykrywalność sprawców przestępstw ogółem wyniosła 67,8%, co oznacza utrzymanie wyniku z ub.r.

(MMT)
Reklama

Komentarze

  Reklama