Reklama

InfoSecurity24.pl | Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby mundurowe

Policja: spadek liczby przestępstw w pierwszym kwartale 2013 roku

  • fot. Policja.
    fot. Policja.

W Polsce coraz rzadziej dochodzi do przestępstw – wynika z najnowszych danych Komendy Głównej Policji. Jednocześnie cały czas wzrasta wykrywalność. W pierwszym półroczu 2013 r. policja wykryła ponad 71 proc. wszystkich popełnionych przestępstw. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że jeśli ta tendencja utrzyma się do końca roku, będzie to najlepszy wynik w ostatnich dziesięciu latach  . 

W porównaniu z zeszłym rokiem w Polsce jest znacznie bezpieczniej. W pierwszym półroczu 2013 r. przestępstw było mniej o prawie 30 tysięcy niż w tym samym czasie w roku 2012. Sam spadek ilości przestępstw jest niemal równy z ich całkowitą liczbą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Statystyki wskazują na spadki praktycznie we wszystkich obszarach przestępczości. Więcej: Nowy Mazowiecki Komendant Wojewódzki Spada między innymi ilość rozbojów. Do czerwca na terenie całego kraju było ich o prawie 1900 mniej niż w pierwszym półroczu 2012 r. Sprawcy rozbojów bardzo rzadko pozostają bezkarni – ponad 83 proc. tego rodzaju przestępstw zostało w tym roku wykrytych. W ostatnich 8 latach wykrywalność rozbojów wzrosła o ponad 30 punktów procentowych. Jak wynika z danych KGP, coraz rzadziej dochodzi także do kradzieży. W zeszłym roku od stycznia do czerwca było ich 112 tysięcy, w tym roku jest ich o 7,9 tys. mniej. Wskaźnik wykrycia sprawców kradzieży wzrósł w przeciągu ostatnich 8 lat dwukrotnie. Więcej: MSW podsumowało działania służb w sprawie fałszywych alarmów Polacy czują się coraz bezpieczniej. Według badań CBOS aż 89 proc. Polaków swoje miejsce zamieszkania nazywa spokojnym i bezpiecznym. Jeszcze 10 lat temu co trzeci obywatel nie czuł się w miejscu swojego zamieszkania bezpiecznie. MSW
Reklama

Komentarze

    Reklama