Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nowy system informacyjno-analityczny dla Policji. Koniec prac za dwa lata

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Za dwa lata powstać ma nowoczesny system informacyjno-analityczny, który wspomagać ma działania policji w zakresie analizy ryzyka akcji i operacji policyjnych. System przyczynić się ma do bardziej efektywnego zarządzania akcjami w przypadku np. imprez masowych czy działań antyterrorystycznych.

Prace nad systemem informacyjno-analitycznym wspomagającym zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań policji realizuje konsorcjum, którego liderem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. W jego skład wchodzą także łódzki Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, Akademia Marynarki Wojennej oraz Akademia Sztuki Wojennej.

„Mamy nadzieję, że realizowany przez nas projekt badawczo-rozwojowy pozwoli usprawnić rozwiązania organizacyjne związane z planowaniem i opracowywaniem wielopodmiotowych akcji i operacji policyjnych” - mówi rzecznik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podinsp. Marcin Piotrowski.

P.o. dyrektora ds. naukowych ITB „Moratex” dr inż. Marzena Fejdyś podkreśliła, że projekt dedykowany jest typowo dla policji, i – według niej - takiego systemu dot. zarządzania ryzykiem nie ma dotąd żadna policja w Europie. „Byłby to pierwszy system, który pod względem analizy ryzyka i wsparcia w tym zakresie, służyłby naszym funkcjonariuszom” - podkreśliła.

Czytaj też: Policja naprawi 80 tys. pistoletów.

System ma wskazywać niezbędne siły i środki, jakie powinny zostać użyte w trakcie akcji, sposób i taktykę działań oraz charakterystykę infrastruktury, opierając się na zebranych wcześniej historycznych oraz najbardziej aktualnych danych.

ITB „Moratex” odpowiada za opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem, ale cały projekt jest realizowany przy wsparciu policyjnych ekspertów. „My przekazujemy wkład merytoryczny w kontekście algorytmów, czy całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Natomiast, żeby dobrze nim zarządzać, trzeba znać otoczenie środowiska i tutaj jest nam potrzebne wsparcie ekspertów” - oceniła Fejdyś.

System ma wspomagać zarządzanie ryzykiem i obejmować przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z zabezpieczaniem imprez masowych, np. meczów piłkarskich, w przypadku zgromadzeń publicznych, jak również w działaniach antyterrorystycznych. Ma także poprawić koordynację działań różnych służb - policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego - dodał podinsp. Piotrowski.

Aby dobrze taką akcję prowadzić – zdaniem dr Marzeny Fejdyś - trzeba przede wszystkim zidentyfikować zagrożenia, które mogą się pojawić w jej trakcie. „Im jest więcej informacji i lepsza identyfikacja tych zagrożeń, tym jesteśmy w stanie przewidzieć skuteczne i efektywne środki sterowania i zapobiegania tym zagrożeniom, sprawniej reagować i podejmować lepsze decyzje” - podkreśliła.

System ma wspierać policjantów nie tylko w samych akcjach, ale także na etapie ich planowania, a także służyć będzie do szkolenia funkcjonariuszy. „Ważna jest kwestia podejścia analitycznego do samej akcji. Nie tylko samo wyposażenie, sprzęt, ale również sposób podejścia, zaplanowania jest bardzo istoty” - zaznaczyła dyrektor ds. naukowych "Moratex-u".

Zdaniem współtwórców projektu zgromadzenie historycznych i aktualnych informacji od różnych służb przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania akcjami i operacjami policyjnymi. Przełożyć się może także na lepsze wyniki uzyskiwane przez policję i na podejście samych funkcjonariuszy do działania.

„Im policjant ma większą świadomość tego, co robi i w jaki sposób może reagować, tym jest bardziej skuteczny i czuje się bezpieczniejszy” - dodała dr Fejdyś.

Prace nad projektem mają zakończyć się za dwa lata. System ma być wówczas gotowy do wdrożenia. Projekt realizowany w ramach Programu Obronność i Bezpieczeństwo, jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama