Reklama

Za Granicą

Nachodzą zmiany w funkcjonowaniu Straży Granicznej

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje liczne zmiany w strukturze Straży Granicznej - fot. MSW.
    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje liczne zmiany w strukturze Straży Granicznej - fot. MSW.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Straży Granicznej, po analizie pracy Straży Granicznej w pierwszych latach po przystąpieniu Polski do strefy Schengen, przygotowały nowy model funkcjonowania formacji.Nowe rozwiązania mają dostosować placówki i oddziały Straży Granicznej do wykonywania zadań związanych z ochroną zewnętrznej granicy UE i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji ze związkami zawodowym funkcjonariuszy SG.

Jego podstawową zasadą jest to, aby obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej w danej części terytorium RP była uzasadniona faktyczną lub potencjalną obecnością cudzoziemców.

W ramach projektu kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i Straży Granicznej nie planuje zwolnień funkcjonariuszy. Po reorganizacji funkcjonariusze będą mogli kontynuować służbę w innych placówkach Straży Granicznej lub służbach mundurowych MSW. Tylko w oddziałach Straży Granicznej na wschodniej granicy Polski potrzebnych będzie około 1500 funkcjonariuszy.

Plan restrukturyzacji zakłada budowę nowych i rozbudowę istniejących przejść granicznych na odcinku z Ukrainą (Budomierz, Dołhobyczów, Korczowa) oraz Białorusią (Połowce), co wiąże się z realizacją zapisów umów o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Rosją. Przewiduje się również utworzenie placówek w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej) i w Białej Podlaskiej (Nadbużański Oddział Straży Granicznej). W ramach restrukturyzacji, 27 września br. uruchomiona została już placówka w Lublinie.

Na zachodniej granicy Polski, która od grudnia 2007 r. jest wewnętrzną granicą strefy Schengen, planuje się przeniesienie placówki Straży Granicznej z Kostrzyna nad Odrą do Gorzowa Wielkopolskiego oraz połączenie trzech placówek funkcjonujących w rejonie Szczecina – PSG Szczecin, PSG Szczecin-Goleniów i PSG Szczecin-Port w jedną dużą placówkę.

Z kolei na południowej granicy Polski restrukturyzacja zakłada zniesienie dwóch placówek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - w Piwnicznej-Zdroju i w Żywcu. W Śląskim Oddziale Straży Granicznej, po zniesieniu placówek w Cieszynie i w Raciborzu, planuje się utworzenie placówki w Bielsku-Białej.

Zadania wykonywane przez Straż Graniczną wewnątrz kraju oraz ilość i struktura placówek będą wymagać też zmian w strukturach oddziałów.

Od przystąpienia polski do Schengen, do priorytetów Straży Granicznej należą: ochrona i stałe patrolowanie tzw. „zielonej granicy” oraz granicy morskiej, będących jednocześnie zewnętrzną granicą strefy Schengen, odprawy graniczne, zwalczanie nielegalnej migracji, przestępczości granicznej i przestępczości z udziałem cudzoziemców oraz prowadzenie ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców.

Funkcjonariusze realizują swoje zadania, m.in poprzez dokonywanie kontroli granicznej na drogowych, kolejowych, morskich i lotniczych przejściach granicznych oraz prowadzenie działań operacyjno – śledczych i administracyjnych w stosunku do cudzoziemców.

Intensyfikacji ulega także współpraca polsko – niemiecka. Od lat funkcjonują wspólne polsko - niemieckie patrole SG. W marcu br. uruchomiono natomiast pilotażowy program „Wspólne polsko-niemieckie placówki graniczne”, którym zostały objęte dwie Placówki Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej: Placówka Straży Granicznej w Świecku i Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu oraz dwie Inspekcje BPOL (Policji Federalnej Niemiec).

(MMT)

 
Reklama

Komentarze

    Reklama