Reklama

Służby Mundurowe

Migi-29 na ćwiczeniach MSW. Test procedury Renegade

  • Fot. DO RSZ

Od 23 do 25 kwietnia, na terenie województw mazowieckiego i świętokrzyskiego przeprowadzone zostaną ćwiczenia służb MSW 2014. Wśród 3000 zaangażowanych w nie osób około 1000 to żołnierze.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale ćwiczyć będą także służby podległe szefom innych resortów, w tym około 1000 żołnierzy z dowództw operacyjnego i generalnego oraz Żandarmerii Wojskowej.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie możliwości współdziałania jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych współpracujących z organami zarządzania kryzysowego, a także podmiotami realizującymi zadania w sferze ochrony ludności przy udziale Sił Zbrojnych RP w warunkach rozwijającego się zagrożenia związanego z sytuacją napływu dużej liczby cudzoziemców.

Scenariusz tego przedsięwzięcia, rozpisany na trzy dni, składa się z wielu epizodów o różnym przebiegu i stopniu trudności. Wymagają one zaangażowania różnych służb, które muszą ze sobą współdziałać. W trakcie tego sprawdzianu to samo zadanie wspólnie wykonywać będą policjanci, funkcjonariusze straży granicznej, wojsko, straż pożarna i służby medyczne. Chodzi o przetestowanie jak działa obecnie system reagowania kryzysowego oraz w jakich obszarach wymaga on doprecyzowania i dopracowania.

Podstawowym zadaniem sił wydzielonych przez resort obrony narodowej do udziału w ćwiczeniu służb MSW 2014 będzie wsparcie pozostałych służb w realizacji zadań w zakresie reagowania kryzysowego w sytuacji rozwijającego się zagrożenia związanego z napływem dużej liczby cudzoziemców.

Podczas ćwiczenia zostaną uruchomione i sprawdzone wybrane ogniwa Systemu Reagowania Kryzysowego resortu Obrony Narodowej oraz przeprowadzona  zostanie  weryfikacja obowiązujących procedur w zakresie aktywacji sił i środków do wsparcia organów administracji publicznej.

Wśród epizodów przećwiczony zostanie m.in. incydent z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez uprowadzony samolot pasażerski, czyli procedura typu Renegade. Do udziału w tej części treningu wojsko wydzieliło trzy samoloty,  w tym jeden transportowy typu CASA C-295 z 8. Bazy Lotnictwa transportowego z Krakowa i dwa MiGi-29 z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka.

W ramach ćwiczenia Siły Zbrojne uczestniczyć będą też w elementach poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Do tego celu wykorzystany zostanie śmigłowiec W-3 z 2. Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z Mińska Mazowieckiego.  Ponadto żołnierze będą zaangażowani w sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz lądu. Wydzielone siły Żandarmerii Wojskowej będą  wspierać działania Policji współdziałając jednocześnie ze Strażą Graniczną oraz Państwową Strażą Pożarną.

Siły i środki wojska zaangażowane w ćwiczenie PIONEX 2014 delegują Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Żandarmeria Wojskowa. Na czas trwania ćwiczeń dowództwo nad całością przejmie DO, które występuje w roli Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. W związku z tym w przeddzień rozpoczęcia ćwiczenia w siedzibie Dowództwa Operacyjnego odbyło się przekazanie całości delegowanych sił w podporządkowanie temu właśnie Dowództwu. Wynika to ze zmian, jakie wprowadziła, obowiązująca od 1 stycznia br.,  reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, zgodnie z  którą DO RSZ odpowiada za działania reagowania kryzysowego.

Ćwiczenie służb MSW 2014 dzięki swojemu rozmachowi, wielowątkowości i szerokiej palecie zagadnień pozwoli przetestować obecny system reagowania kryzysowego. Wojsku pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czy jest w stanie skutecznie współdziałać z ogniwami sektora pozamilitarnego. Wskaże też obszary, w których należy dokonać niezbędnych korekt. Dla Dowództwa Operacyjnego będzie zaś pierwszym tak poważnym sprawdzianem w nowej roli.

mjr M. Pietrzak
Zastępca Rzecznika Prasowego
Dowództwo Operacyjne RSZ

 

Komentarze