Reklama

Służby Mundurowe

Maskpol dostarczy hełmy dla Straży Granicznej

  • Fot. Straż Graniczna

Spółka PSO Maskpol S.A. została wybrana na dostawę dla Straży Granicznej 500 kompletów hełmów kuloodpornych. Łączna wartość kontraktu została oszacowana na 984 tys. zł.

Kupno hełmów prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w lipcu br., w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty złożyły cztery podmioty. Na podstawie oceny (cena – waga 90 proc., okres gwarancji na własności użytkowe przedmiotu – waga 10 proc.) najkorzystniejszą ofertą wykazała się spółka Maskpol S.A.

Zgodnie z warunkami przetargu spółka do 16 grudnia dostarczy 500 kompletów hełmów kuloodpornych dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. Wartość kontraktu została wyceniona na 984 tys. zł. Przy czym w przetargu ustanowiono również prawo opcji, mówiące o dodatkowym zakupie takiej samej liczby w momencie posiadanych przez podmiot zamawiający odpowiednich funduszy.

Czytaj także: 300 mln zł więcej na bezpieczeństwo dla MSWiA

Hełm zamawiany przez Straż Graniczną musiał być przewidziany do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych. Musi spełniać polską normę balistyczną PN-V-87001:2011. Jego konstrukcja i kształt mają być zgodne ze standardem hełmu typu MICH lub ACH w wersji standardowej (bez wcięcia) lub ze średnim wcięciem schodkowym na wysokości skroni (tzw. middle cut). Ponadto hełm musi umożliwiać jednoczesne używanie wraz z nim maski przeciwgazowej, ochrony oczu, kamizelki kuloodpornej, przyrządów termo- i noktowizyjnych montowanych na hełmie oraz systemów łączności z aktywną ochroną słuchu, w tym osłaniających uszy użytkownika.

Cały sprzęt prawdopodobnie trafi do Wydziałów Zabezpieczania Działań Straży Granicznej, czyli odpowiedników policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych. Funkcjonujące od 2001 roku w Komendzie Głównej oraz placówkach regionalnych etatowe pododdziały interwencyjne odpowiedzialne są za działania wobec niebezpiecznych i agresywnych osób oraz ochronę pirotechniczną.

Komentarze