Reklama

Służby Mundurowe

Maskpol dostarczy hełmy dla Straży Granicznej

  • Fot. Straż Graniczna
    Fot. Straż Graniczna

Spółka PSO Maskpol S.A. została wybrana na dostawę dla Straży Granicznej 500 kompletów hełmów kuloodpornych. Łączna wartość kontraktu została oszacowana na 984 tys. zł.

Kupno hełmów prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w lipcu br., w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty złożyły cztery podmioty. Na podstawie oceny (cena – waga 90 proc., okres gwarancji na własności użytkowe przedmiotu – waga 10 proc.) najkorzystniejszą ofertą wykazała się spółka Maskpol S.A.

Zgodnie z warunkami przetargu spółka do 16 grudnia dostarczy 500 kompletów hełmów kuloodpornych dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. Wartość kontraktu została wyceniona na 984 tys. zł. Przy czym w przetargu ustanowiono również prawo opcji, mówiące o dodatkowym zakupie takiej samej liczby w momencie posiadanych przez podmiot zamawiający odpowiednich funduszy.

Czytaj także: 300 mln zł więcej na bezpieczeństwo dla MSWiA

Hełm zamawiany przez Straż Graniczną musiał być przewidziany do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych. Musi spełniać polską normę balistyczną PN-V-87001:2011. Jego konstrukcja i kształt mają być zgodne ze standardem hełmu typu MICH lub ACH w wersji standardowej (bez wcięcia) lub ze średnim wcięciem schodkowym na wysokości skroni (tzw. middle cut). Ponadto hełm musi umożliwiać jednoczesne używanie wraz z nim maski przeciwgazowej, ochrony oczu, kamizelki kuloodpornej, przyrządów termo- i noktowizyjnych montowanych na hełmie oraz systemów łączności z aktywną ochroną słuchu, w tym osłaniających uszy użytkownika.

Cały sprzęt prawdopodobnie trafi do Wydziałów Zabezpieczania Działań Straży Granicznej, czyli odpowiedników policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych. Funkcjonujące od 2001 roku w Komendzie Głównej oraz placówkach regionalnych etatowe pododdziały interwencyjne odpowiedzialne są za działania wobec niebezpiecznych i agresywnych osób oraz ochronę pirotechniczną.

Reklama

Komentarze

    Reklama