Reklama

Legislacja

Strażacy ochotnicy dostaną dodatki emerytalne? Rząd przyjął projekt ustawy o OSP

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki
Fot. Śląski Urząd Wojewódzki

Rząd, podczas dzisiejszego posiedzenia, przyjął projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Dokument wprowadza m.in. dodatkowe świadczenia dla strażaków ratowników OSP z tytułu wysługi lat.

Zgodnie z projektowaną regulacją, ratownikowi OSP przysługiwać ma świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo do takiego świadczenia ma przysługiwać kobietom, które przez co najmniej 20 lat czynnie działały w OSP, a w przypadku mężczyzn będzie to 25 lat. Drugim warunkiem jest osiągnięcie 65. roku życia w przypadku mężczyzn i 60. roku w przypadku kobiet. Analogiczne świadczenie ratownicze otrzymać mają ratownicy górscy, niezatrudnieni przez podmiot wykonujący statutowo działania ratownicze.

W projekcie zaznaczono, że przez czynne członkostwo w OSP należy rozumieć członkostwo, podczas którego w ciągu każdego roku ubezpieczony strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.

Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych prowadzić ma właściwa gmina oraz Państwowa Straż Pożarna, a przy naliczaniu okresu czynnego członkostwa strażaka ratownika OSP nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi.

Wyjściowa kwota 200 zł podlegać ma waloryzacji co trzy lata, a wysokość świadczenia ratowniczego ma być też podwyższana z urzędu w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od dnia obowiązywania nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Ponadto, projekt reguluje kwestie odszkodowań dla ratowników OSP, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli szkodę w mieniu oraz kwestie odszkodowawcze dla członków rodziny w przypadku śmierci ratownika OSP. 

Dokument przewiduje też możliwość otrzymywania przez ratownika OSP ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo m.in. w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez PSP. Ekwiwalent nie będzie mógł przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę udziału ratownika OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Zaproponowano również, by ratownicy OSP otrzymali legitymacje służbowe oraz by strażacy OSP korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 

Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2022 r. Teraz dokument trafi do Sejmu, gdzie zajmą się nim posłowie. Wtedy też przekonamy się, czy zmiany jakie do pierwotnej wersji projektu wprowadziła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej będą satysfakcjonujące dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który o pomyśle ustawy wypowiadał się do tej pory dość sceptycznie.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze