Reklama

Legislacja

Prawie 900 mln złotych na podwyżki dla KAS

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Fot. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

„(…) modernizacja, którą chcemy realizować w latach 2020 – 2022 zostanie uregulowana w uchwale Rady Ministrów” – mówił w grudniu ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceszef KAS nadinspektor Piotr Walczak. Jak się okazuje w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów umieszczono już odpowiedni projekt uchwały, zgodnie z którym w latach 2020-2022 do KAS popłynie obiecane 1,9 mld złotych. Lwia część tej kwoty powinna trafić do funkcjonariuszy i pracowników, bowiem zgodnie z uzasadnieniem aż 880 mln złotych przeznaczone zostanie na „modernizacja systemu wynagrodzeń i uposażeń”.

Krajowa Administracja Skarbowa istnieje nieco ponad dwa lata, a rząd już planuje jej modernizację. Na ten cel, zgodnie z zapowiedziami ma zostać przeznaczone 1,9 mld złotych z czego najwięcej, bo aż 880 mln złotych, pochłoną podwyżki, zarówno na funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych. Jak czytamy w rządowych dokumentach głównym celem modernizacji „będzie zapewnienie stabilnego finansowania KAS, w perspektywie średniookresowej (3 lat), służącego rozwojowi tej organizacji zgodnie z założeniami strategii państwa, a także – realizacji zadań KAS określonych w ustawie oraz kierunkach działań i rozwoju KAS”. 

KAS postwała 1 marca 2016 roku z połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Jak przekonywał w rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceszef formacji, wszystko po to by stworzyć polski odpowiednik włoskiej Guardia di Finanza.

Jak dziś po ponad 1,5 roku od powołania do życia KAS ocenia Pan ten proces. Mamy naszą polską Guardia di Finanza?  

Nadinspektor Piotr Walczak: (śmiech) Panie redaktorze, jestem na pewno w pewnym stopniu tendencyjny, bo jestem członkiem kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej, a więc być może przemawia przeze mnie megalomania. Ale według mnie tak. Udało nam się stworzyć wyspecjalizowaną formację do walki z przestępczością gospodarczą, z przestępczością ekonomiczną. Wydaje mi się, że te wyniki, które widać też w mediach, o tym świadczą. Zresztą nie tylko te spektakularne akcje,  bo ja cały czas zwracam uwagę, że tych akcji gdzie występuje KAS jest bardzo wiele. Nie ma dnia, żeby KAS nie brała udziału w jakiejś realizacji.

Fragment wywiadu z nadinspektorem Piotrem Walczakiem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (grudzień 2018)

Prawie 2 miliardy do wydania

Na co wydane zostaną niemal dwa miliardy złotych? Przede wszystkim na podwyżki. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały modernizacyjnej chodzi o poprawę motywacyjności oraz konkurencyjności systemu wynagrodzeń i uposażeń w jednostkach organizacyjnych KAS oraz „trwałego zasilenia systemu środkami przeznaczonymi na finansowanie dodatków (kontrolerskich, zadaniowych, specjalnych i innych) związanych z wykonywaniem zadań wymagających szczególnego zaangażowania i kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej”. Łącznie modernizacja systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS w latach 2020-2022 wyniesie, według przyjętych założeń, 880 mln złotych.

KAS planuje też spore zakupy. Na wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych, sprzęt transportowy, urządzenia oraz sprzęt do kontroli i łączności, sprzęt laboratoryjny, techniki specjalnej, uzbrojenie i środki przymusu bezpośredniego oraz szkolenia specjalistyczne przez najbliższe dwa lata wydane zostanie ponad 643 mln złotych.  

Przeszło 161 mln złotych kosztować będzie budowa i przebudowa budynków (głównie biurowych) dla kilku jednostek, a 120 mln wyniesie koszt budowy centrum przetwarzania danych resortu finansów. Niewiele ponad 93 mln KAS wyda na modernizację i rozbudowę sieci lokalnych.

Jak zostaną podzielone pieniądze? Zgodnie z projektem, w 2020 roku do wydania będzie 880 689 000 złotych, w 2021 – 546 137 000 złotych, a w 2022 – 473 174 000 złotych.

Jak zapewniał w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadinspektor Walczak, że modernizacja KAS jest niezbędna. „Zwracam uwagę na to, że reforma KAS tak na naprawdę została przeprowadzona bezkosztowo. Przeprowadzając tę reformę, my nie partycypowaliśmy w dodatkowych środkach z budżetu państwa. Ta reforma została oparta na dotychczasowych budżetach administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej. W związku z tym, jest to sukces, że udało się zbudować tak wyspecjalizowaną formację bez ponoszenia dodatkowych kosztów” – przekonywał wiceszef KAS. Dodał też, że  jego zdaniem „każda złotówka zainwestowana w formację do walki z przestępczością ekonomiczną zawsze przynosi wielokrotność. W związku z tym chyba nie ma lepiej zainwestowanych środków niż te zainwestowane w KAS”.

Dlaczego ta modernizacja jest potrzebna? Odpowiem. Zmienia się rynek pracy. Kiedyś na jedno wolne miejsce, na funkcjonariusza czy to służby celnej czy wywiadu skarbowego, była kolejka chętnych. Czasem było to nawet po 100 osób na jedno miejsce. Dzisiaj bardzo często zdarza się, że kandydatów zgłasza się bardzo mało.

nadinspektor Piotr Walczak , Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt uchwały, datowany na luty tego roku, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zgodnie z założonym harmonogramem rząd powinien się nim zająć do najpóźniej do końca czerwca tego roku. Obecnie trwają konsultacje społeczne.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze